Key English Bulgarian
usernameIssueSlur Usernames may not contain inappropriate language. Потребителските имена не може да съдържат неприлични думи.
usernameIssueForbidden Usernames may not contain restricted words. Потребителските имена не може да съдържат забранени думи.
usernameIssueLength Usernames must be between 1 and 20 characters. Потребителските имена трябва да бъдат с дължина между 1 и 20 знака.
usernameIssueInvalidCharacters Usernames can only contain letters a to z, numbers 0 to 9, hyphens, or underscores. Потребителското име може да съдържа само латинските букви от „a“ до „z“, числата от 0 до 9, тире и долна черта.
currentUsername Current username: Текущо потребителско име:
displaynameIssueLength Display Names must be between 1 and 30 characters. Екранните имена трябва да бъдат с дължина между 1 и 30 знака.
goToSettings Go to Settings Към настройките
usernameVerifiedConfirmation Your username, <%= username %>, is confirmed! Вашето потребителско име, <%= username %>, е потвърдено!
usernameNotVerified Please confirm your username. Моля, потвърдете потребителското си име.
changeUsernameDisclaimer Your username is used for invitations, @mentions in chat, and messaging. It must be 1 to 20 characters, containing only letters a to z, numbers 0 to 9, hyphens, or underscores, and cannot include any inappropriate terms. Потребителското ви име се ползва за покани, @споменавания в чата и съобщения, трябва да е от 1 до 20 символа, да съдържа само буквите от a до z, цифрите от 0 до 9, тирета или долни черти и не може да съдържа неприлични думи.
verifyUsernameVeteranPet One of these Veteran Pets will be waiting for you after you've finished confirming! Един от тези любимци-ветерани ще Ви чака след като приключите с потвърждението!