Key English Bulgarian
rebirthPop Instantly restart your character as a Level 1 Warrior while retaining achievements, collectibles, and equipment. Your tasks and their history will remain but they will be reset to yellow. Your streaks will be removed except from tasks belonging to active Challenges and Group Plans. Your Gold, Experience, Mana, and the effects of all Skills will be removed. All of this will take effect immediately. For more information, see the wiki's <a href='https://habitica.fandom.com/wiki/Orb_of_Rebirth' target='_blank'>Orb of Rebirth</a> page. Рестартиране на героя Ви от ниво 1, запазвайки постиженията, събраните предмети и екипировката. Задачите и историята им ще бъдат запазени, но цветът им ще се промени на жълт. Сериите Ви ще бъдат премахнати, освен задачите, които принадлежат към активните Предизвикателства и Групови Планове. Златото, опитът, маната и ефектите на всички умения ще бъдат премахнати. Всичко това ще бъде извършено на момента. За повече информация вижте страницата в уикито относно <a href='http://habitica.fandom.com/wiki/Orb_of_Rebirth' target='_blank'>Кълбото на прераждането</a>.