Key English Dutch
webStep1Text Habitica is nothing without real-world goals, so enter a few tasks. You can add more later as you think of them! All tasks can be added by clicking the green "Create" button.
* **Set up [To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/To_Do%27s):** Enter tasks you do once or rarely in the To Do's column, one at a time. You can click on the tasks to edit them and add checklists, due dates, and more!
* **Set up [Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Dailies):** Enter activities you need to do daily or on a particular day of the week, month, or year in the Dailies column. Click task to edit when it will be due and/or set a start date. You can also make it due on a repeating basis, for example, every 3 days.
* **Set up [Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Habits):** Enter habits you want to establish in the Habits column. You can edit the Habit to change it to just a good habit :heavy_plus_sign: or a bad habit :heavy_minus_sign:
* **Set up [Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Rewards):** In addition to the in-game Rewards offered, add activities or treats which you want to use as a motivation to the Rewards column. It's important to give yourself a break or allow some indulgence in moderation!
* If you need inspiration for which tasks to add, you can look at the wiki's pages on [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits), [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies), [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s), and [Sample Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards).
Habitica is niets zonder doelen in het echte leven, dus voeg enkele taken toe. Je kunt later nog meer taken toevoegen zodra je er meer bedenkt! Om een nieuwe to-do aan te maken op de site, typ je tekst in het veld waar staat "Nieuwe To-do", onder het tabje 'taken', in de derde kolom. Druk op enter of klik op het plusje naast het veld om de to-do toe te voegen aan je lijst.<br><br>
* **[Taken](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/To-do%27s) opstellen:** Voeg taken die je eenmalig of zelden doet één voor één toe aan de kolom 'To Do'. Je kunt op het potlood klikken om ze te bewerken en om afvinklijsten, een einddatum en meer toe te voegen!<br><br>
* **[Dagelijkse taken](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Dagelijkse_taken) opstellen:** Voeg activiteiten die je dagelijks of op een bepaalde dag van de week moet doen toe aan de kolom 'Dagelijkse Taken'. Klik op het potloodicoon van de taak om te kiezen op welke dag(en) van de week de taak moet worden gedaan. Je kunt de taak ook zo aanpassen dat deze zichzelf herhaalt om de zoveel dagen, bijvoorbeeld om de drie dagen.<br><br>
* **[Gewoonten](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Gewoontes) opstellen:** Voeg gewoonten die je wilt ontwikkelen toe in de kolom 'Gewoontes'. Je kan de gewoonte aanpassen en er een enkel goede gewoonte <span class='glyphicon glyphicon-plus'></span> of een enkel slechte gewoonte <span class='glyphicon glyphicon-minus'></span> van maken.<br><br>
* **[Beloningen](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Beloningen) opstellen:** Naast de beloningen die je in het spel worden aangeboden, kun je activiteiten of lekkernijen die je als motivatie wilt gebruiken in de Beloningenkolom toevoegen. Het is belangrijk om jezelf een pauze te gunnen!<br><br>
* Als je inspiratie nodig hebt om taken toe te voegen, neem dan kijkje op de wikipagina's over [Voorbeelden van gewoonten](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeeldgewoontes), [Voorbeelden van dagelijkse taken](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeelden_van_dagelijkse_taken), [Voorbeelden van Taken](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeeld_To-do's) en [Voorbeelden van aangepaste beloningen](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeelden_van_aangepaste_beloningen).