Key English Danish
unlockedReward You have received <%= reward %> Du har modtaget <%= reward %>
earnedRewardForDevotion You have earned <%= reward %> for being committed to improving your life. Du har optjent <%= reward %> for at være engageret i at forbedre dit liv.
nextRewardUnlocksIn Check-ins until your next prize: <%= numberOfCheckinsLeft %> Antal check-ins til din næste præmie: <%= numberOfCheckinsLeft %>
awesome Awesome! Fedt!
incentivesDescription When it comes to building habits, consistency is key. Each day you check-in you get closer to a prize. Når det kommer til at opbygge vaner er nøglen konsistens. Hver dag du tjekker in kommer du tættere på en præmie.
checkinEarned Your Check-In Counter went up! Din Check-in Tæller gik op!
unlockedCheckInReward You unlocked a Check-In Prize! Du har oplåst en Check-in Præmie!
checkinProgressTitle Progress until next Fremskridt indtil næste
incentiveBackgroundsUnlockedWithCheckins Locked Plain Backgrounds will unlock with Daily Check-Ins. Låste Almindelige Baggrunde vil blive låst op med Daglige Check-ins.
oneOfAllPetEggs one of each standard Pet Egg en af hver standard Kæledyrsæg
twoOfAllPetEggs two of each standard Pet Egg to af hver standard Kæledyrsæg
threeOfAllPetEggs three of each standard Pet Egg Tre af hver standard Kæledyr Æg
oneOfAllHatchingPotions one of each standard Hatching Potion en af hver standard Udrugningseliksir
threeOfEachFood three of each standard Pet Food tre af hver standard Kæledyrs-Mad
fourOfEachFood four of each standard Pet Food fire af hver standard Kæledyrs-Mad
twoSaddles two Saddles to Sadler
threeSaddles three Saddles tre Sadler
incentiveAchievement the Royally Loyal achievement den Royale Loyale præstation
royallyLoyal Royally Loyal Royale Loyal
royallyLoyalText This user has checked in over 500 times, and has earned every Check-In Prize! Denne bruger har checket in over 500 gange, og har optjent hver Check-In Præmie!