Key English Swedish
noItemsAvailableForType You have no <%= type %>. Du har inga <%= type %>.
foodItemType Pet Food Djurfoder
eggsItemType Eggs Ägg
hatchingPotionsItemType Hatching Potions Kläckningsbrygder
specialItemType Special items Speciella föremål
lockedItem Locked Item Låst föremål
petAndMount Pet and Mount Husdjur och Riddjur
allItems All Items Alla föremål