Key English Dutch
noItemsAvailableForType You have no <%= type %>. Je hebt geen <%= type %>.
eggsItemType Eggs Eieren
hatchingPotionsItemType Hatching Potions Uitbroeddrank
specialItemType Special items Speciale artikelen
lockedItem Locked Item Vergrendeld artikel