Key English Dutch
noItemsAvailableForType You have no <%= type %>. Je hebt geen <%= type %>.
foodItemType Pet Food Dierenvoeding
eggsItemType Eggs Eieren
hatchingPotionsItemType Hatching Potions Uitbroeddrank
specialItemType Special items Speciale artikelen
lockedItem Locked Item Vergrendeld artikel
petAndMount Pet and Mount Huisdier en Rijdier
allItems All Items Alle Voorwerpen