Key English Czech
noItemsAvailableForType You have no <%= type %>. Nemáš žádné <%= type %>.
foodItemType Pet Food Jídlo
eggsItemType Eggs Vejce
hatchingPotionsItemType Hatching Potions Líhnoucí lektvary
specialItemType Special items Speciální předměty
lockedItem Locked Item Uzamčený předmět
petAndMount Pet and Mount Mazlíček a zvíře
allItems All Items Všechny předměty