English Ukrainian
checklist item підзавдання
todo завдання
check off відмічати
hall зал
quest квест
party команда
PER СПР
CON ВИТ
guild ґільдія
check-in відвідування
Inn готель
market ринок
Halfling Напівростик
mount верхова тварина
Group Plan груповий план
contributor контриб'ютор
bug помилка
perception спритність
сonstitution витривалість
display name ім'я