Key English Slovak
workDailyImportantTaskNotes Tap to specify your most important task Klikni k upresneniu svojej najdôležitejšej úlohy
workTodoProjectNotes Tap to specify the name of your current project + set a due date! Klikni, aby si nastavil/a pomenovanie svojho súčasného projektu + určil/a dátum dokončenia!
exerciseDailyNotes Tap to choose your schedule and specify exercises! Klikni, aby si vybral/a svoj rozvrh úloh a cvičení!
schoolDailyText Finish homework Dokonči domáce úlohy