Key English Czech
defaultHabit1Text Productive Work (Click the pencil to edit) Produktivní práce (uprav kliknutím na tužku)
defaultHabit2Text Eat Junk Food (Click the pencil to edit) Nezdravé jídlo (uprav kliknutím na tužku)
defaultHabit3Text Take the Stairs/Elevator (Click the pencil to edit) Jít po schodech/Jet výtahem (uprav kliknutím na tužku)
defaultHabit4Text Add a task to Habitica Přidej úkol do Habiticy
defaultHabit4Notes Either a Habit, a Daily, or a To Do Buď návyk, denní úkol a nebo úkol
defaultTodo1Text Join Habitica (Check me off!) Vydat se do země Habitica (Odškrtni mě!)
defaultTodoNotes You can either complete this To Do, edit it, or remove it. Tento úkol můžeš dokončit, upravit nebo odstranit.
defaultReward1Text 15 minute break 15minutová přestávka
defaultReward2Text Reward yourself Odměň se
defaultReward2Notes Watch TV, play a game, eat a treat, it's up to you! Podívej se na televizi, zahraj si hru, sněz sladkost, je to pouze na tobě!
defaultTag1 Work Práce
defaultTag2 Exercise Cvičení
defaultTag3 Health + Wellness Zdraví + Wellness
defaultTag4 School Škola
defaultTag5 Teams Týmy
defaultTag6 Chores Domácí práce
defaultTag7 Creativity Kreativita
workHabitMail Process email Zpracuj e-maily
workDailyImportantTask Most important task >> Worked on today’s most important task Nejdůležitější úkol >> pracoval(a) jsem na dnešním nejdůležitějším úkolu
workDailyImportantTaskNotes Tap to specify your most important task Klikni k upřesnění tvého nejdůležitějšího úkolu