Key English Danish
lostAllHealth You ran out of Health! Du løb tør for Liv!
dontDespair Don't despair! Bare rolig!
deathPenaltyDetails You lost a Level, your Gold, and a piece of Equipment, but you can get them all back with hard work! Good luck--you'll do great. Du mistede et Niveau, dit Guld og et stykke Udstyr, men du kan få det hele igen med hårdt arbejde! Held og lykke - du skal nok klare den.
refillHealthTryAgain Refill Health & Try Again Genfyld Liv og Prøv Igen
dyingOftenTips Is this happening often? <a href='https://habitica.fandom.com/wiki/Death_Mechanics#Strategies_for_Staying_Alive' target='_blank'>Here are some tips!</a> Sker dette ofte? <a href='https://habitica.fandom.com/wiki/Death_Mechanics#Strategies_for_Staying_Alive' target='_blank'>Her er nogle fif!</a>
losingHealthWarning Careful - You're Losing Health! Pas på - du mister Liv!
losingHealthWarning2 Don't let your Health drop to zero! If you do, you'll lose a level, your Gold, and a piece of equipment. Lad ikke dit Liv falde til nul! Hvis du gør det vil du tabe et niveau, alt dit guld og et stykke udstyr.
toRegainHealth To regain Health: For at genopfylde Liv:
lowHealthTips1 Level up to fully heal! Stig i niveau for at hele fuldt!
lowHealthTips2 Buy a Health Potion from the Rewards column to restore 15 Health Points. Køb en Livseliksir fra Belønningskolonnen for at hele 15 Livspoint.
losingHealthQuickly Losing Health quickly? Mister du hurtigt Liv?
lowHealthTips3 Incomplete Dailies hurt you overnight, so be careful not to add too many at first! Ufærdige Daglige skader dig i løbet af natten, så pas på med at tilføje for mange til at starte med!
lowHealthTips4 If a Daily isn't due on a certain day, you can disable it by clicking the pencil icon. Hvis en Daglig ikke er forfalden på en given dag, kan du deaktivere den ved at klikke på blyanten.
goodLuck Good luck! Held og lykke!
cannotRevive Cannot revive if not dead Du kan ikke genoplive hvis du ikke er død