Key English Dutch
playerTiersDesc The colored usernames you see in chat represent a person's contributor tier. The higher the tier, the more the person has contributed to habitica through art, code, the community, or more! De gekleurde gebruikersnamen die je in de chat ziet, staan voor de bijdragersrang van die persoon. Des te hoger de rang, des te meer de persoon aan Habitica heeft bijgedragen door kunst, codes, de gemeenschap en meer!
tier1 Tier 1 (Friend) Rang 1 (Vriend)
tier2 Tier 2 (Friend) Rang 2 (Vriend)
tier3 Tier 3 (Elite) Rang 3 (Elite)
tier4 Tier 4 (Elite) Rang 4 (Elite)
tier5 Tier 5 (Champion) Rang 5 (Kampioen)
tier6 Tier 6 (Champion) Rang 6 (Kampioen)
tier7 Tier 7 (Legendary) Rang 7 (Legendarisch)
tierModerator Moderator (Guardian) Moderator (Beschermer)
tierStaff Staff (Heroic) Personeel (Heroïsch)
tierNPC NPC NPC
friend Friend Vriend
elite Elite Elite
champion Champion Kampioen
legendary Legendary Legendarisch
moderator Moderator Beheerder
guardian Guardian Bewaker
staff Staff Medewerkers
heroic Heroic Heroïsch
modalContribAchievement Contributor Achievement! Bijdragersprestatie!