Key English Dutch
armoireLastItem You've found the last piece of rare Equipment in the Enchanted Armoire. Je hebt het laatste stuk zeldzame Uitrusting gevonden in het Betoverde Kabinet.
armoireNotesFull Open the Armoire to randomly receive special Equipment, Experience, or food! Equipment pieces remaining: Open het Kabinet om willekeurig speciale Uitrusting, Ervaringspunten of Voedsel te ontvangen! Resterende stukken uitrusting:
armoireText Enchanted Armoire Betoverd Kabinet
dropEggBearCubAdjective a brave een dappere
dropEggBearCubMountText Bear Beer
dropEggBearCubText Bear Cub Berenwelp
dropEggCactusAdjective a prickly een prikkende
dropEggCactusMountText Cactus Cactus
dropEggCactusText Cactus Cactusstek
dropEggDragonAdjective a mighty een machtig
dropEggDragonMountText Dragon Draak
dropEggDragonText Dragon Drakenjong
dropEggFlyingPigAdjective a whimsical een wispelturige
dropEggFlyingPigMountText Flying Pig Vliegend Varken
dropEggFlyingPigText Flying Pig Vliegende Big
dropEggFoxAdjective a wily een sluwe
dropEggFoxMountText Fox Vos
dropEggFoxText Fox Vossenwelp
dropEggLionCubAdjective a regal een koninklijke
dropEggLionCubMountText Lion Leeuw