Key English Danish
search Search Søg
cancel Cancel Afbryd
edit Edit Redigér
delete Delete Slet
back Back Tilbage
all All Alle
weak Weak Svag
strong Strong Stærk
due Due Forfaldne
grey Grey Grå
dated Dated Dateret
done Done Færdig
name Name Navn
description Description Beskrivelse
summary Summary Resume
clear Clear Ryd
use Use Brug
titles.settings Settings Indstillinger
titles.authentication Authentication Godkendelse
titles.profile Profile Profil