Key English Swedish
jsDisabledHeadingFull Alas! Your browser doesn't have JavaScript enabled and without it, Habitica can't work properly Ack! Javascript är inte aktiverat i din webbläsare och utan det kan inte Habitica fungera ordentligt
jsDisabledLink Please enable JavaScript to continue! Var god aktivera Javascript för att fortsätta!