Key English Polish
jsDisabledHeadingFull Alas! Your browser doesn't have JavaScript enabled and without it, Habitica can't work properly Niestety! Twoja przeglądarka nie ma włączonej obsługi JavaScript, a bez niej Habitica nie może działać poprawnie
jsDisabledLink Please enable JavaScript to continue! Proszę, włącz obsługę JavaScript, aby kontynuować!