Translation status

Strings31
100.0% Translate
Words771
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Defaulttasks 100.0% 100.0% 0.0% 9.5% 0.0% 1.5% Translate
Gear 85.9% 83.8% 0.1% 76.1% 0.0% 0.2% Translate
Settings 95.2% 96.2% 0.9% 52.6% 0.0% 0.0% Translate
Backgrounds 81.8% 76.1% 0.0% 39.5% 0.0% 0.0% Translate
Communityguidelines 100.0% 100.0% 0.0% 36.5% 0.0% 2.3% Translate
Content 86.7% 81.0% 0.0% 7.0% 0.2% 0.2% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% Translate
Death 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Groups 98.5% 98.5% 0.0% 68.8% 0.0% 0.4% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 16.6% 0.0% 0.0% Translate
Limited 86.7% 90.7% 1.1% 59.1% 0.0% 0.5% Translate
Loadingscreentips 100.0% 100.0% 0.0% 52.7% 0.0% 0.0% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Messages 94.0% 94.2% 1.4% 17.9% 0.0% 0.0% Translate
Achievements 13.8% 16.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Overview 100.0% 100.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Quests 94.9% 93.4% 0.0% 56.5% 0.0% 2.1% Translate
Questscontent 93.5% 93.4% 0.4% 62.0% 0.0% 0.1% Translate
Rebirth 92.8% 77.9% 3.5% 14.2% 0.0% 0.0% Translate
Subscriber 91.8% 95.4% 0.0% 73.2% 0.0% 0.0% Translate
Tasks 100.0% 100.0% 0.0% 40.2% 0.0% 0.4% Translate
Challenge 100.0% 100.0% 0.0% 17.9% 0.0% 0.0% Translate
Character 97.8% 95.2% 0.4% 13.9% 0.0% 0.8% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Faq 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% Translate
Npc 96.4% 96.5% 1.7% 20.4% 0.0% 0.0% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 66.6% 0.0% 3.5% Translate
Front 5.7% 4.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% Translate
Pets 7.4% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Generic 97.6% 97.0% 0.3% 60.4% 0.0% 0.6% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Guidance for Linguists
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop 1b1c239aec, an hour ago
Filemaskwebsite/common/locales/*/maintenance.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/maintenance.json
Translation file website/common/locales/vi/maintenance.json
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Habitica/Maintenance - Vietnamese
a month ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Maintenance - Vietnamese
Chúng tôi rất vui vì bạn đã hỏi! Nó được dẫn đầu bởi những người đóng góp tuyệt vời, với rất nhiều sự giúp đỡ từ Blade, TheHollidayInn, SabreCat, Victor Pudeyev, TheUnknown, và Alys.
a month ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Maintenance - Vietnamese
Ai đã làm việc trong dự án nặng nhọc này?
a month ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Maintenance - Vietnamese
Để cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn trong thời gian ngừng hoạt động, mọi người sẽ nhận được một Thú cưng Cựu chiến binh hiếm. Nếu bạn chưa bao giờ nhận được Thú nuôi Cựu chiến binh trước đó, bạn sẽ nhận được một Sói Cựu chiến binh. Nếu bạn đã có Sói Cựu chiến binh, bạn sẽ nhận được Hổ Cựu chiến binh. Và nếu bạn đã có một Sói Cựu chiến binh và một Hổ Cựu chiến binh, bạn sẽ nhận được một con Thú cưng Cựu chiến binh chưa từng thấy trước đó! Sau khi quá trình bảo trì hoàn tất, có thể mất vài giờ để thú cưng của bạn xuất hiện, nhưng đừng lo, ai cũng sẽ nhận được một con.
a month ago None Committed changes Habitica/Maintenance - Vietnamese
a month ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Maintenance - Vietnamese
Tôi sẽ nhận được loại Thú cưng quý hiếm gì?
a month ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Maintenance - Vietnamese
Nếu bạn biết rằng bạn sẽ cần phải xem danh sách công việc của mình vào thứ Bảy để nhắc nhở bản thân những gì bạn phải làm, chúng tôi khuyên bạn trước khi bắt đầu bảo trì, bạn hãy chụp màn hình các Công việc của mình để bạn có thể sử dụng nó để tham khảo.
a month ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Maintenance - Vietnamese
Sau rất nhiều suy nghĩ, nhóm của chúng tôi kết luận rằng đây là cách hợp lý nhất để xử lý thực tế là nhiều người dùng sẽ không thể đánh dấu Công việc hằng ngày của họ một cách bình thường trong quá trình bảo trì. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện này gây ra!
a month ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Maintenance - Vietnamese
Bạn sẽ KHÔNG nhận bất kỳ Tổn thương hay mất bất kỳ chuỗi ngày liên tục nào, nhưng mặt khác, Ngày của bạn vẫn sẽ được đặt lại bình thường! Công việc hàng ngày mà bạn đã đánh dấu sẽ trở thành chưa đánh dấu, Hiệu ứng sẽ được đặt lại, v.v. Nếu bạn đang ở trong một Nhiệm vụ Thu thập, bạn sẽ vẫn tìm vật phẩm. Nếu bạn ở trong một Trận chiến với Quái vật, bạn sẽ vẫn gây tổn thương cho Quái vật, nhưng con Quái sẽ không tấn công lại bạn. (Thậm chí những con quái vật cũng cần nghỉ ngơi!)
a month ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Maintenance - Vietnamese
Chúng tôi phải di chuyển các công việc và dữ liệu cho tất cả 1,3 triệu người dùng của Habitica - không phải là một việc dễ dàng! Chúng tôi dự kiến sẽ diễn ra từ khoảng 1 giờ chiều Giờ Thái Bình Dương (8 giờ tối UTC) đến 10 giờ tối theo Giờ Thái Bình Dương (5 giờ UTC). Hãy yên tâm rằng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để làm cho việc bảo trì nhanh nhất có thể! Bạn có thể theo dõi <a href='https://twitter.com/habitica' target='_blank'>cập nhập trên Twitter</a> của chúng tôi.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 31 771
Translated 100.0% 31 771
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Dec. 16, 2019, 2:55 a.m.
Last author Võ Trần Nhã Linh

Activity in last 30 days

Activity in last year