Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Added code to update user tag list along with the existing code that already involves updating the user documents of challenge members (#12312) a388abc124
tsukimi2 authored 17 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/maintenance.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/maintenance.json
Translation file website/common/locales/pl/maintenance.json
None

Committed changes

Habitica / MaintenancePolish

Committed changes 10 months ago
csharpek

Translation changed

Habitica / MaintenancePolish

You will NOT take any damage or lose any streaks that weekend, but otherwise, your day will reset normally! Dailies that you checked will become unchecked, buffs will reset, etc. If you are in a Collection Quest, you will still find items. If you are in a Boss Battle, you will still deal damage to the Boss, but the Boss will not deal damage to you. (Even monsters need a break!)
NIE otrzymasz żadnych obrażeń ani nie stracisz serii podczas przerwy weekendowej, ale poza tym reset dnia przebiegnie normalnie. OdhaczoWykonane codzienne zadania odświeżą sięstaną się niewykonanymi, wzmocnienia zresetująostaną zresetowane itdp. Jeśli bierzesz udział w misji polegającej na zbieraniu przedmiotów, znajdal będziesz je, a jeśli walczysz znajdował. Jeśli jesteś w trakcie misji z bossem, znadasz mul będziesz mu zadawać obrażenia, ale on tobie już nie (nawet potwory czasem potrzebują przerwy!).
10 months ago
csharpek

Translation changed

Habitica / MaintenancePolish

Want more information about the maintenance? <%= linkStart %>Check out our info page<%= linkEnd %>.
Chcesz dowiedzieć się więcej o zmianach? <%= linkStart%>Zajrzyj tutaj.na stronę z informacjami<%= linkEnd %>.
10 months ago
csharpek

New contributor

Habitica / MaintenancePolish

New contributor 10 months ago
None

Resource update

Habitica / MaintenancePolish

Resource update a year ago
None

Resource update

Habitica / MaintenancePolish

Resource update a year ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 31 771 4,554
Translated 100% 31 771 4,554
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 22, 2019, 12:32 p.m.
Last author Michał C

Activity in last 30 days

Activity in last year