Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit fix(merge): missing string 9d645c1c2e
Sabe Jones authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/maintenance.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/maintenance.json
Translation file website/common/locales/da/maintenance.json
None

Committed changes

Habitica / MaintenanceDanish

Committed changes 6 months ago
MaybeSteveRogers

Translation changed

Habitica / MaintenanceDanish

The new version was also tirelessly tested by a bunch of our amazing open-source volunteers. Thank you -- we couldn't have done this without you.
Den nye version er også blevet utrætteligt afprøvet af en flok af vores fantastiske open-source frivillige. Mange tak -- vi kunne ikke have gjort det uden jer.
6 months ago
MaybeSteveRogers

Translation changed

Habitica / MaintenanceDanish

We’re glad you asked! It was spearheaded by our amazing contributor paglias, with lots of help from Blade, TheHollidayInn, SabreCat, Victor Pudeyev, TheUnknown, and Alys.
Vi er glade for at du spurgte! Det blev ledet af vores fantastiske bidragsyder-, pagliaers, med masser af hjælp fra Blade, TheHollidayInn, SabreCat, Victor Pudeyev, TheUnknown og Alys.
6 months ago
MaybeSteveRogers

Translation changed

Habitica / MaintenanceDanish

To thank you for your patience during the downtime, everyone will get a rare Veteran Pet. If you’ve never received a Veteran Pet before, you will receive a Veteran Wolf. If you already have a Veteran Wolf, you will receive a Veteran Tiger. And if you already have a Veteran Wolf and a Veteran Tiger, you will receive a never-before-seen Veteran pet! After the migration is completed, it may take several hours for your pet to show up, but never fear, everyone will get one.
Som tak for dinjeres tålmodighed mens siden er nede, vil alle få et sjældent Veterankæledyr. Hvis du aldrig før har modtaget et Veterankæledyr, vil du få en Veteranulv. Hvis du allerede har en Veteranulv, vil du få en Veterantiger. Hvis du allerede har en Veteranulv og en Veterantiger, vil du få et aldrig-set-før Veterankæledyr! Efter overførslen er fuldendt, vil det muligvis tage adskillige timer for dit kæledyr at komme til syne, men frygt ej, alle vil få ent.
6 months ago
MaybeSteveRogers

Translation changed

Habitica / MaintenanceDanish

If you know that you will need to see your task list on Saturday to remind yourself what you have to do, we recommend that before the maintenance begins, you take a screenshot of your tasks so that you can use it as a reference.
Hvis du ved, at du vil skulle se din opgaveliste om lørdagen for at minde dig selv om hvad du skal have gjort, anbefaler vi at du, før vedligeholdelsen begynder, tager et skærmbillede af dine opgaver til brug til referenceeget brug.
6 months ago
MaybeSteveRogers

Translation changed

Habitica / MaintenanceDanish

After a lot of thought, our team concluded that this was the most fair way to handle the fact that many users will not be able to check off their Dailies normally during the maintenance. We’re sorry for any inconvenience this causes!
Efter en den eftertanke har vores holdVi har tænkte meget over det, og vores team har besluttet, at dette var den mest retfærdige måde at håndtere det faktum, at mange brugere ikke vil kunne markere deres Daglige på normal vis under vedligeholdelsen. Vi beklager alle ulejligheder dette forårsager!
6 months ago
MaybeSteveRogers

Translation changed

Habitica / MaintenanceDanish

You will NOT take any damage or lose any streaks that weekend, but otherwise, your day will reset normally! Dailies that you checked will become unchecked, buffs will reset, etc. If you are in a Collection Quest, you will still find items. If you are in a Boss Battle, you will still deal damage to the Boss, but the Boss will not deal damage to you. (Even monsters need a break!)
Du vil IKKE tage skade eller miste nogen striber denne weekend, men udover dette vil din dag genstarte normalt! Daglige, du har markeret vil blive afmarkeret, boosts vil nulstilles osv. Hvis du er i gang med en samle-quest, vil du stadig finde genstande. Hvis du er i en Boss-kamp, vil du stadig skade bossen, men bossen vil ikke skade dig. (Selv monstre har brug for pause!)
6 months ago
MaybeSteveRogers

Translation changed

Habitica / MaintenanceDanish

We have to migrate tasks and data for all 1.3 million Habitica users -- not an easy task! We anticipate that it will take place between approximately 1pm Pacific Time (8pm UTC) and 10pm Pacific Time (5am UTC). Rest assured that we’re doing everything we can to make it go as quickly as possible! You can follow <a href='https://twitter.com/habitica' target='_blank'>updates on our Twitter</a>.
Vi skal overflytte opgaver og data for alle 1.3 millioner Habitica-brugere - ikke nogen let opgave! Vi forventer at det vil ske mellem omtrent 20:00 UTC og 5:00 UTC. Du kan roligt regne med at vi gør alt hvad vi kan for at det skal ske så hurtigt som muligt! Du kan følge <a href='https://twitter.com/habitica' target='_blank'>opdateringer på vores Twitter</a>.
6 months ago
MaybeSteveRogers

Translation changed

Habitica / MaintenanceDanish

Completing this rewrite will allow us to start building out improved chat and Guilds, plans for organizations and families, and additional productivity features like Monthlies and the ability to record yesterday’s activity! Those are all involved features on their own, so it will take time to build them, but until we were finished with this rewrite, there was no way we could start them.
En færdiggørelse af denne omskrivning vil tillade os at begynde at arbejde på forbedrede chatter og Klaner, planer til organisationer og familier og yderlige produktivitets-features, som Månedlige opgaver, og en mulighed for at optage i gårsdagens aktivitet! Disse er alle indviklede features i sig selv, så det vil tage tid at arbejde med dem, men indtilen vi var færdige med denne omskrivning, var der ingen mulighed for at begynde på dem.
6 months ago
MaybeSteveRogers

Translation changed

Habitica / MaintenanceDanish

What kind of features will this allow Habitica to add?
Hvilken slags features vil det muliggøre for Habitica?
6 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 31 771 4,554
Translated 100% 31 771 4,554
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 21, 2020, 12:35 p.m.
Last author Asta Jensen

Activity in last 30 days

Activity in last year