Translation status

Strings36
100.0% Translate
Words526
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Settings 98.5% 97.6% 0.4% 15.1% 1.8% 0.0% Translate
Backgrounds 100.0% 100.0% 0.0% 0.4% 3.4% 1.8% Translate
Challenge 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% Translate
Character 100.0% 100.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.8% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 8.5% 0.0% 1.4% Translate
Content 99.1% 99.5% 0.0% 0.5% 0.2% 0.5% Translate
Communityguidelines 100.0% 100.0% 0.0% 46.8% 0.0% 2.3% Translate
Questscontent 93.5% 93.4% 0.5% 51.9% 0.0% 0.1% Translate
Death 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Defaulttasks 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Faq 100.0% 100.0% 0.0% 39.2% 0.0% 0.0% Translate
Front 99.6% 99.7% 0.0% 21.6% 0.0% 0.3% Translate
Gear 90.0% 88.3% 0.1% 50.7% 0.1% 0.2% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Groups 99.5% 99.6% 0.0% 21.8% 0.0% 0.8% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 3.7% 0.0% 0.0% Translate
Limited 89.0% 91.5% 1.1% 1.1% 4.0% 0.5% Translate
Maintenance 100.0% 100.0% 0.0% 22.5% 0.0% 0.0% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Messages 95.5% 91.2% 2.9% 2.9% 10.4% 4.4% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Overview 100.0% 100.0% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0% Translate
Npc 95.9% 96.1% 2.3% 22.2% 0.0% 0.0% Translate
Pets 97.9% 99.6% 0.0% 13.6% 0.0% 0.0% Translate
Rebirth 92.8% 77.9% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Quests 92.0% 90.9% 0.0% 7.9% 0.0% 2.1% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 1.7% 0.0% 3.5% Translate
Subscriber 100.0% 100.0% 0.0% 6.5% 0.0% 0.0% Translate
Tasks 100.0% 100.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% Translate
Achievements 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 3.0% 0.0% Translate
Generic 100.0% 100.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.6% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Guidance for Linguists
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop c264465534, yesterday
Filemaskwebsite/common/locales/*/loadingscreentips.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/loadingScreenTips.json
Translation file website/common/locales/sv/loadingscreentips.json
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes Habitica/Loadingscreentips - Swedish
2 months ago Yoshikora Translation changed Habitica/Loadingscreentips - Swedish
Users who are part of a Group Plan Användare som ingår i en gruppplan får förmågain the ability to assign tasks to other users in that Groupatt tilldela uppgifter till andra användare i den gruppen foör extra task management and accountabilityuppgiftshantering och ansvarighet.
2 months ago Yoshikora Translation changed Habitica/Loadingscreentips - Swedish
Occasionally re-evaluate your tasks to make sure they’re up-to-datUtvärdera dina uppgifter ibland för att vara säker på att de är uppdaterade!
2 months ago Yoshikora Translation changed Habitica/Loadingscreentips - Swedish
Check out TheKolla in Bulletin Board Guildlet foör news aboutyheter om Guilds, Challenges, and other player-created events - and announce your own therele, Utmaningar och andra spelarskapade evenemang - och meddela dina egna där!
2 months ago Yoshikora Translation changed Habitica/Loadingscreentips - Swedish
Lots ofMassor av Habiticas ckode, art, and writing is made by volunteer contributors! Head to thekonst och skrivande görs av frivilliga spelare! Gå till Aspiring Legends Guild to helpför att hjälpa till.
2 months ago Yoshikora Translation changed Habitica/Loadingscreentips - Swedish
Complete all yourGör klart alla dina Daiglies to get aga Uppgifter för att få en Perfeckt Dayg Buff that increases yoursom ökar alla dina Stats!
2 months ago Yoshikora Translation changed Habitica/Loadingscreentips - Swedish
Set a Custom Day Start under User Icon > Settings to control when youtäll in en Anpassad Dagsstart under Avändarikonen > Inställningar för att kontrollera när daygen resetarts.
2 months ago Yoshikora Translation changed Habitica/Loadingscreentips - Swedish
YoDu ckan look for a Party or find Party members in the Party Wantedtitta efter ett Sällskap eller hitta ett Sällskapsmedlemmar i Sällskap Sökes Guildlet!
2 months ago Yoshikora Translation changed Habitica/Loadingscreentips - Swedish
Boost your Intelligence Stat to gain more experience when you complete a taskÖka din intelligensstat för att få mer erfarenhet när du slutför en uppgift.
2 months ago Yoshikora Translation changed Habitica/Loadingscreentips - Swedish
CKlick thea på link to the Data Display Tool in the en till Datavisningsverktyg i sidfootern foör valuable insights on your progressärdefull insikt om dina framsteg.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 36 526
Translated 100.0% 36 526
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Nov. 13, 2019, 1:29 p.m.
Last author Moa Davou

Activity in last 30 days

Activity in last year