Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'origin/develop' into Weblate. 0a86d04a15
Melior authored 7 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/loadingscreentips.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/loadingScreenTips.json
Translation file website/common/locales/sv/loadingscreentips.json
None

Committed changes

Habitica / LoadingscreentipsSwedish

Committed changes 4 months ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / LoadingscreentipsSwedish

Users who are part of a Group Plan Användare som ingår i en gruppplan får förmågain the ability to assign tasks to other users in that Groupatt tilldela uppgifter till andra användare i den gruppen foör extra task management and accountabilityuppgiftshantering och ansvarighet.
4 months ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / LoadingscreentipsSwedish

Occasionally re-evaluate your tasks to make sure they’re up-to-datUtvärdera dina uppgifter ibland för att vara säker på att de är uppdaterade!
4 months ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / LoadingscreentipsSwedish

Check out TheKolla in Bulletin Board Guildlet foör news aboutyheter om Guilds, Challenges, and other player-created events - and announce your own therele, Utmaningar och andra spelarskapade evenemang - och meddela dina egna där!
4 months ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / LoadingscreentipsSwedish

Lots ofMassor av Habiticas ckode, art, and writing is made by volunteer contributors! Head to thekonst och skrivande görs av frivilliga spelare! Gå till Aspiring Legends Guild to helpför att hjälpa till.
4 months ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / LoadingscreentipsSwedish

Complete all yourGör klart alla dina Daiglies to get aga Uppgifter för att få en Perfeckt Dayg Buff that increases yoursom ökar alla dina Stats!
4 months ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / LoadingscreentipsSwedish

Set a Custom Day Start under User Icon > Settings to control when youtäll in en Anpassad Dagsstart under Avändarikonen > Inställningar för att kontrollera när daygen resetarts.
4 months ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / LoadingscreentipsSwedish

YoDu ckan look for a Party or find Party members in the Party Wantedtitta efter ett Sällskap eller hitta ett Sällskapsmedlemmar i Sällskap Sökes Guildlet!
4 months ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / LoadingscreentipsSwedish

Boost your Intelligence Stat to gain more experience when you complete a taskÖka din intelligensstat för att få mer erfarenhet när du slutför en uppgift.
4 months ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / LoadingscreentipsSwedish

CKlick thea på link to the Data Display Tool in the en till Datavisningsverktyg i sidfootern foör valuable insights on your progressärdefull insikt om dina framsteg.
4 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 36 526 2,995
Translated 100% 36 526 2,995
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 13, 2019, 1:29 p.m.
Last author Moa Davou

Activity in last 30 days

Activity in last year