Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Acholi 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Afrikaans 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Arabic 100.0% 100.0% 0.0% 83.3% 0.0% 0.0% Translate
Basque 2.7% 0.7% 0.0% 97.2% 0.0% 0.0% Translate
Belarusian 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Bengali 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Bosnian 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian 100.0% 100.0% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% Translate
Catalan 100.0% 100.0% 0.0% 97.2% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Hong Kong) 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Simplified) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Traditional) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Croatian 100.0% 100.0% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% Translate
Czech 100.0% 100.0% 0.0% 5.5% 0.0% 0.0% Translate
Danish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% Translate
Dutch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (en@lolcat) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (Pirate) (en@pirate) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 2.7% 0.0% Translate
English (United Kingdom) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Esperanto 100.0% 100.0% 0.0% 94.4% 0.0% 0.0% Translate
Estonian 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Filipino 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish 100.0% 100.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
French 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Frisian 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Galician 100.0% 100.0% 0.0% 66.6% 0.0% 0.0% Translate
German 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 2.7% 0.0% Translate
Greek 100.0% 100.0% 0.0% 91.6% 0.0% 0.0% Translate
Hawaiian 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Hebrew 100.0% 100.0% 0.0% 66.6% 0.0% 0.0% Translate
Hindi 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian 100.0% 100.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% Translate
Icelandic 100.0% 100.0% 0.0% 97.2% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian 100.0% 100.0% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% Translate
Irish 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Javanese 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Klingon 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean 100.0% 100.0% 0.0% 72.2% 0.0% 0.0% Translate
Kurdish (ku_IQ) 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Latin 100.0% 100.0% 0.0% 97.2% 0.0% 0.0% Translate
Latvian 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Lingala 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian 100.0% 100.0% 0.0% 61.1% 0.0% 0.0% Translate
Lojban 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Malay 100.0% 100.0% 0.0% 69.4% 0.0% 0.0% Translate
Malayalam 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Marathi 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Mongolian 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål 100.0% 100.0% 0.0% 63.8% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Nynorsk 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Persian 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese 100.0% 100.0% 0.0% 5.5% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian 100.0% 100.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Scots 100.0% 100.0% 0.0% 69.4% 0.0% 0.0% Translate
Serbian 100.0% 100.0% 0.0% 97.2% 0.0% 0.0% Translate
Sinhala 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovak 100.0% 100.0% 0.0% 69.4% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian 100.0% 100.0% 0.0% 61.1% 0.0% 0.0% Translate
Spanish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish (Latin America) 100.0% 100.0% 0.0% 16.6% 0.0% 0.0% Translate
Sundanese 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Swahili 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tagalog 100.0% 100.0% 0.0% 86.1% 0.0% 0.0% Translate
Tamil 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Thai 100.0% 100.0% 0.0% 66.6% 0.0% 0.0% Translate
Turkish 100.0% 100.0% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian 100.0% 100.0% 0.0% 66.6% 0.0% 0.0% Translate
Urdu (Pakistan) 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese 100.0% 100.0% 0.0% 52.7% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Guidance for Linguists
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop 9a6347afb6, 2 days ago
Filemaskwebsite/common/locales/*/loadingscreentips.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/loadingScreenTips.json
Number of strings 2736
Number of words 39976
Number of languages 76
Number of source strings 36
Number of source words 526
When User Action Detail Object
2 days ago None Committed changes Habitica/Loadingscreentips - Swedish
3 days ago Yoshikora Translation changed Habitica/Loadingscreentips - Swedish
Users who are part of a Group Plan Användare som ingår i en gruppplan får förmågain the ability to assign tasks to other users in that Groupatt tilldela uppgifter till andra användare i den gruppen foör extra task management and accountabilityuppgiftshantering och ansvarighet.
3 days ago Yoshikora Translation changed Habitica/Loadingscreentips - Swedish
Occasionally re-evaluate your tasks to make sure they’re up-to-datUtvärdera dina uppgifter ibland för att vara säker på att de är uppdaterade!
3 days ago Yoshikora Translation changed Habitica/Loadingscreentips - Swedish
Check out TheKolla in Bulletin Board Guildlet foör news aboutyheter om Guilds, Challenges, and other player-created events - and announce your own therele, Utmaningar och andra spelarskapade evenemang - och meddela dina egna där!
3 days ago Yoshikora Translation changed Habitica/Loadingscreentips - Swedish
Lots ofMassor av Habiticas ckode, art, and writing is made by volunteer contributors! Head to thekonst och skrivande görs av frivilliga spelare! Gå till Aspiring Legends Guild to helpför att hjälpa till.
3 days ago Yoshikora Translation changed Habitica/Loadingscreentips - Swedish
Complete all yourGör klart alla dina Daiglies to get aga Uppgifter för att få en Perfeckt Dayg Buff that increases yoursom ökar alla dina Stats!
3 days ago Yoshikora Translation changed Habitica/Loadingscreentips - Swedish
Set a Custom Day Start under User Icon > Settings to control when youtäll in en Anpassad Dagsstart under Avändarikonen > Inställningar för att kontrollera när daygen resetarts.
3 days ago Yoshikora Translation changed Habitica/Loadingscreentips - Swedish
YoDu ckan look for a Party or find Party members in the Party Wantedtitta efter ett Sällskap eller hitta ett Sällskapsmedlemmar i Sällskap Sökes Guildlet!
3 days ago Yoshikora Translation changed Habitica/Loadingscreentips - Swedish
Boost your Intelligence Stat to gain more experience when you complete a taskÖka din intelligensstat för att få mer erfarenhet när du slutför en uppgift.
3 days ago Yoshikora Translation changed Habitica/Loadingscreentips - Swedish
CKlick thea på link to the Data Display Tool in the en till Datavisningsverktyg i sidfootern foör valuable insights on your progressärdefull insikt om dina framsteg.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year