Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica-android
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica-android.git
Repository branch develop
Last remote commit Update README.md 9029a62f1
Sara Olson authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica-android/main-strings/
FilemaskHabitica/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language fileHabitica/res/values/strings.xml
Translation file Habitica/res/values-vi/strings.xml
Flower
Hoa kẹp tóc
10 days ago
None

Committed changes

Habitica Android / Main StringsVietnamese

Committed changes 12 days ago
If you’d like to learn more about this change, <a href="https://habitica.wikia.com/wiki/Player_Names">visit our wiki.</a>
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về sự thay đổi này, <a href="https://habitica.wikiafandom.com/wiki/Player_Names"> ghé thăm trang wiki của chúng tôi.</a>
12 days ago
Flower
Hoa gắn đầukẹp tóc
12 days ago

I don't remember how it looks like, but ''hoa gắn đầu'' sounds... weird. Just changed it into ''Hoa kẹp tóc'' but we can discuss more if anyone has better idea.

12 days ago
The Gem Sale is back to haunt the very end of this year’s Fall Gala! This is one last chance to get more Gems than ever, so stock up while it lasts!
Chương trình giảm giá Gem trở lại và tiếp diễn đến khi kết thúc Dạ tiệc Mùa Thu! Đây là cơ hội cuối cùng để nhận nhiều Gem hơn bao giờ hết, vì thế hãy mua dự trữ khi chương trình đang diễn ra!
12 days ago
None

Committed changes

Habitica Android / Main StringsVietnamese

Committed changes 13 days ago
This promotion only applies during the limited time event. This event starts on October 29th at 8:00 AM EDT (12:00 UTC) and will end November 2nd at 8:00 PM EDT (00:00 UTC). The promo offer is only available when buying Gems for yourself.
Khuyến mãi này chỉ áp dụng trong thời gian giới hạn của sự kiện. Sự kiện này bắt đầu vào ngày 29 tháng Mười lúc 8:00 AM EDT (12:00 UTC) và sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng Mười Một vào lúc 8:00 PM EDT (00:00 UTC). Khuyến mãi chỉ áp dụng khi mua Gem cho bản thân bạn.
13 days ago
Between October 29th and November 2nd, simply purchase any Gem bundle like usual and your account will be credited with the promotional amount of Gems. More Gems to spend, share, or save for any future releases!
Từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, đơn giản là mua bất kỳ gói Gem nào như thường lệ và tài khoản của bạn sẽ cộng được thêm một khoảng Gem. Thêm nhiều Gem để xài, chia sẻ hay để dành cho những lần ra mắt trong tương lai!
13 days ago
The Fall Gala is in full swing so we thought it was the perfect time to introduce our first ever Gem Sale! Now you will get more Gems with each purchase than ever before.
Dạ Tiệc Mùa Thu đang diễn ra rất sôi nổi nên chúng tôi nghĩ đây là thời điểm hoàn hảo để giới thiệu chương trình Giảm Giá Gem đầu tiên của chúng tôi! Giờ đây, bạn sẽ nhận được nhiều Gem hơn khi mua Gem hơn bao giờ hết.
13 days ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,059 6,338 36,061
Translated 100% 1,059 6,338 36,061
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 6, 2021, 3:37 p.m.
Last author Bui Viet Nhan

Activity in last 30 days

Activity in last year