Translation status

Strings799
24.9% Translate
Words4138
12.5%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Profile 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Sidebar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Store 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tutorial 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica-android
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Guidance for Linguists
Repository https://github.com/HabitRPG/habitica-android.git
Repository branch develop 049cc358, 9 days ago
FilemaskHabitica/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language fileHabitica/res/values/strings.xml
Translation file Habitica/res/values-vi/strings.xml
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
2 months ago vtrnnhlinh New translation Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Dùng chỉ nha khoa
2 months ago vtrnnhlinh New translation Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Thiết lập lịch tập thể dục
2 months ago vtrnnhlinh New translation Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Co duỗi
2 months ago vtrnnhlinh New translation Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Dự án Công Việc
2 months ago vtrnnhlinh New translation Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Tuyệt! Bây giờ, bạn đang hứng thú với việc gì trong hành trình này?
2 months ago vtrnnhlinh New translation Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Vậy, bạn muốn mình trông như thế nào? Đừng lo, bạn có thể thay đổi sau.
2 months ago vtrnnhlinh New translation Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Bỏ qua
2 months ago vtrnnhlinh New translation Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Tiếp theo
2 months ago vtrnnhlinh New translation Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Tiếp tục thực hiện những mục tiêu của bạn với sự giúp đỡ từ bè bạn. Hỗ trợ lẫn nhau trong đời thực cũng như trong trận chiến sẽ giúp các bạn cải thiện cùng nhau!
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 799 4138
Translated 24.9% 199 521
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.3% 3

Last activity

Last change Sept. 23, 2019, 2:08 p.m.
Last author Võ Trần Nhã Linh

Activity in last 30 days

Activity in last year