Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Achievements 21.4% 26.7% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% Translate
Backgrounds 84.1% 79.1% 0.0% 40.6% 0.0% 0.0% Translate
Challenge 100.0% 100.0% 0.0% 17.7% 0.0% 0.0% Translate
Character 97.8% 95.2% 0.4% 13.9% 0.0% 0.8% Translate
Communityguidelines 100.0% 100.0% 0.0% 37.3% 0.0% 2.3% Translate
Content 87.0% 81.1% 0.0% 7.0% 0.2% 0.2% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% Translate
Death 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Defaulttasks 100.0% 100.0% 0.0% 9.5% 0.0% 1.5% Translate
Faq 100.0% 100.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% Translate
Front 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Gear 87.8% 86.1% 0.0% 77.8% 0.0% 0.2% Translate
Generic 98.3% 97.2% 0.3% 60.8% 0.0% 0.0% Translate
Groups 98.9% 98.9% 0.0% 69.1% 0.0% 0.4% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 16.6% 0.0% 0.0% Translate
Limited 89.9% 94.3% 0.5% 61.5% 0.0% 0.0% Translate
Loadingscreentips 100.0% 100.0% 0.0% 52.7% 0.0% 0.0% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Maintenance 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Messages 96.9% 97.5% 0.0% 18.1% 0.0% 0.0% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% Translate
Npc 97.6% 96.9% 1.1% 21.0% 0.0% 0.0% Translate
Overview 100.0% 100.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Pets 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Quests 92.0% 90.9% 0.0% 57.2% 0.0% 2.1% Translate
Questscontent 94.0% 94.4% 0.0% 62.2% 0.0% 0.1% Translate
Rebirth 92.8% 77.9% 3.5% 14.2% 0.0% 0.0% Translate
Settings 95.7% 96.5% 0.4% 52.6% 0.0% 0.4% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 66.6% 0.0% 3.5% Translate
Subscriber 93.4% 96.7% 0.0% 74.5% 0.0% 0.0% Translate
Tasks 100.0% 100.0% 0.0% 40.2% 0.0% 0.4% Translate
Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation license Guidance for Linguists
Number of strings 524078
Number of words 6471865
Number of languages 76
Number of source strings 6905
Number of source words 85261
When User Action Detail Object
16 hours ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Maintenance - Vietnamese
Tôi sẽ nhận được loại Thú cưng quý hiếm gì?
16 hours ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Maintenance - Vietnamese
Nếu bạn biết rằng bạn sẽ cần phải xem danh sách công việc của mình vào thứ Bảy để nhắc nhở bản thân những gì bạn phải làm, chúng tôi khuyên bạn trước khi bắt đầu bảo trì, bạn hãy chụp màn hình các Công việc của mình để bạn có thể sử dụng nó để tham khảo.
16 hours ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Maintenance - Vietnamese
Sau rất nhiều suy nghĩ, nhóm của chúng tôi kết luận rằng đây là cách hợp lý nhất để xử lý thực tế là nhiều người dùng sẽ không thể đánh dấu Công việc hằng ngày của họ một cách bình thường trong quá trình bảo trì. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện này gây ra!
16 hours ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Maintenance - Vietnamese
Bạn sẽ KHÔNG nhận bất kỳ Tổn thương hay mất bất kỳ chuỗi ngày liên tục nào, nhưng mặt khác, Ngày của bạn vẫn sẽ được đặt lại bình thường! Công việc hàng ngày mà bạn đã đánh dấu sẽ trở thành chưa đánh dấu, Hiệu ứng sẽ được đặt lại, v.v. Nếu bạn đang ở trong một Nhiệm vụ Thu thập, bạn sẽ vẫn tìm vật phẩm. Nếu bạn ở trong một Trận chiến với Quái vật, bạn sẽ vẫn gây tổn thương cho Quái vật, nhưng con Quái sẽ không tấn công lại bạn. (Thậm chí những con quái vật cũng cần nghỉ ngơi!)
16 hours ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Maintenance - Vietnamese
Chúng tôi phải di chuyển các công việc và dữ liệu cho tất cả 1,3 triệu người dùng của Habitica - không phải là một việc dễ dàng! Chúng tôi dự kiến sẽ diễn ra từ khoảng 1 giờ chiều Giờ Thái Bình Dương (8 giờ tối UTC) đến 10 giờ tối theo Giờ Thái Bình Dương (5 giờ UTC). Hãy yên tâm rằng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để làm cho việc bảo trì nhanh nhất có thể! Bạn có thể theo dõi <a href='https://twitter.com/habitica' target='_blank'>cập nhập trên Twitter</a> của chúng tôi.
23 hours ago None Committed changes Habitica/Maintenance - Vietnamese
yesterday vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Maintenance - Vietnamese
Bảo trì sẽ kéo dài trong bao lâu?
yesterday vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Maintenance - Vietnamese
Hoàn thành việc chương trình lại này sẽ cho phép chúng tôi bắt đầu việc xây dựng các mục trò chuyện và Bang hội cải thiện hơn, kế hoạch cho các tổ chức và gia đình, và các tính năng năng suất bổ sung như Việc hàng tháng và khả năng ghi lại hoạt động ngày hôm qua! Đó đều là các tính năng độc lập, do đó, sẽ mất thời gian để xây dựng chúng, nhưng chưa đến khi chúng tôi hoàn thành việc chương trình lại, không có cách nào để chúng tôi có thể bắt đầu thực hiện chúng.
yesterday vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Maintenance - Vietnamese
Những kiểu tính năng nào sẽ được Habitica cho thêm vào?
yesterday vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Maintenance - Vietnamese
Lúc đầu, sẽ không có bất kỳ sự thay đổi đáng chú ý nào ngoài những cải tiến về hiệu suất cho các tính năng như Thử thách. Nếu bạn để ý thấy bất kỳ sự thay đổi nào không ổn, hãy báo cho chúng tôi theo địa chỉ <%= hrefTechAssistanceEmail %> và chúng tôi sẽ điều tra cho bạn!
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year