Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation license proprietary Settings Achievements Challenge Character Merch Faq Noscript Npc Spells Communityguidelines Content Contrib Death Defaulttasks Front Gear Generic Groups Inventory Limited Loginincentives Messages Overview Pets Quests Questscontent Rebirth Subscriber Tasks Backgrounds
Number of strings 6,465
Number of words 81,110
Number of characters 492,059
Number of languages 1
Number of source strings 6,465
Number of source words 81,110
Number of source characters 492,059
SabreCat

New string to translate

Habitica / AchievementsGalician

New string to translate yesterday
SabreCat

Resource update

Habitica / AchievementsGalician

Resource update yesterday
None

Committed changes

Habitica / QuestscontentGalician

Committed changes 2 days ago
LionFox

Translation changed

Habitica / QuestscontentGalician

We should have heeded the warnings.<br><br>Dark shining eyes. Ancient scales. Massive jaws, and flashing teeth. We've awoken something horrifying from the crevasse: <strong>the Dread Drag'on of Dilatory!</strong> Screaming Habiticans fled in all directions when it reared out of the sea, its terrifyingly long neck extending hundreds of feet out of the water as it shattered windows with its searing roar.<br><br>"This must be what dragged Dilatory down!" yells Lemoness. "It wasn't the weight of the neglected tasks - the Dark Red Dailies just attracted its attention!"<br><br>"It's surging with magical energy!" @Baconsaur cries. "To have lived this long, it must be able to heal itself! How can we defeat it?"<br><br>Why, the same way we defeat all beasts - with productivity! Quickly, Habitica, band together and strike through your tasks, and all of us will battle this monster together. (There's no need to abandon previous quests - we believe in your ability to double-strike!) It won't attack us individually, but the more Dailies we skip, the closer we get to triggering its Neglect Strike - and I don't like the way it's eyeing the Tavern....
Deberíamos ter escoitado os avisos. <br><br>Escuros ollos brillantes. Escamas vellas. Enormes mandíbulas e dentes centelleantes. Espertamos algo horrible na greta: <strong> o O Eterno Dragón da Dilación!</ strong> Os Habiticantes fuxían berrando en todas as direccións cando saíu do mar, extendendo o seu pescozo terriblemente longo a decenas de metros fóra da auga mentres rompía fiestras co seu ruxido lancinante. <br><br> "Isto debe de ser o que abatiu a Dilación!" grita Lemoness. "Non foi o peso das tarefas abandoadas- as Diarias de cor vermello escuro soamente atraeron a súa atención!" <br><br> "Está xurdindo con enerxía máxica" chora @Baconsaur. "Para ter vivido tanto tempo, debe de ser capaz de curarse a si mesmo! Como podemos derrotalo?" <br><br> Por suposto, do mesmo xeito que as outras bestas, con produtividade! Rápido, Habitica, únete e ataca con axuda das súas tarefas, e todos nós loitaremos contra este monstro xuntos. (Non é necesario abandoar misións anteriores; cremos na túa capacidade de golpear doblemente!) Non vai atacarnos individualmente, pero cantas máis tarefas Diarias saltermos, máis nos achegaremos a desencadear o seu Golpe de Neglixencia; e non me gusta o xeito no que está a mirar a Taberna...
2 days ago
LionFox

New contributor

Habitica / QuestscontentGalician

New contributor 2 days ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / QuestscontentGalician

New string to translate a week ago
SabreCat

Resource update

Habitica / QuestscontentGalician

Resource update a week ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / LimitedGalician

New string to translate a week ago
SabreCat

Resource update

Habitica / LimitedGalician

Resource update a week ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / ContentGalician

New string to translate a week ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year