Source Translation
'@Mentions' '@Nhắcđến'
Mind Over Matter Để ý Vật chất
Mod Điều hành viên
Moderators Điều hành viên
monster Quái vật
Monster Magus Pháp Sư Quái Vật
Monster Magus Pháp Sư Quái Vật
Monthly Hàng tháng
motivate Thúc đẩy
mount Thú cưỡi
mount master bậc thầy thú cưỡi
Mystic Hourglasses Đồng hồ cát bí ẩn
nudibranch hải sâm
octopus bạch tuộc
onboarding tasks những công việc nhập môn
onwards tiến lên
Orb of Rebirth Quả cầu Tái sinh
Party Tổ đội
party Tổ đội
Pearly Pro Chuyên gia Màu ngọc
Per TG
Perception Trực giác
pet thú cưng
Pin Kickstarter Backer Người Ủng Hộ Mua Ghim Kickstarter
Pin Kickstarter Backer Người Ủng Hộ Mua Ghim Kickstarter
Primed for Painting Sẵn sàng Tô màu
Privacy Policy Chính sách Bảo mật
private messanges tin nhắn riêng tư
prize giải thưởng
progress tiến trình
project dự án
Push Notifications Thông báo Đẩy
Quest Nhiệm vụ
quest Nhiệm vụ
Quest Guide Người hướng dẫn Nhiệm vụ
Rage Cuồng nộ
real life đời thực
Refresh Tải lại
Reject Từ chối
Reminder Nhắc nhở
reset đặt lại
Rewards Phần thưởng
rewards column cột phần thưởng
Rock Đá
Royal Purple Jackalope Jackalope Màu Tím Quý tộc
saddle Yên thú
saddles Yên thú
seahorse cá ngựa
sea serpent rắn biển
seasonal shop Cửa hàng theo mùa
Seasonal Sorceress Pháp sư Theo mùa
SET BỘ
set bộ
Settings Cài đặt
set up thiết lập
shops Cửa hàng
Skill Kĩ năng
skill tuyệt chiêu
Slime chất nhờn
social spaces không gian cộng đồng
Stable Chuồng thú
Staff Quản trị viên
standard pet food Thức ăn Thú cưng Cơ bản
Statistic Chỉ số
Stats Chỉ số
Str SM
Streak Chuỗi liên tục
streaks chuỗi liên tục
Strength Sức mạnh
Subscriber Người đăng ký
subscribers Người đăng ký
Subscription Gói đăng ký
subscription gói đăng ký
Subscriptions Gói đăng ký
tags thẻ
task công việc
tavern quán rượu
Terms of Service Điều khoản Dịch vụ
Time Traveler’s Shop Cửa hàng của Nhà du hành Thời gian
to-do việc cần làm
to-dos việc cần làm
To-Dos Việc cần làm
To-dos Việc cần làm
Triad Bingo Tuyệt hảo Ba lần
turtle rùa
Undead Undertaker Lãnh Đạo Xác Sống
Undead Undertaker Lãnh Đạo Xác Sống
User ID ID Người chơi
username tên đăng nhập
Veteran Pet Thú cưng Cựu chiến binh
Weekly Hàng tuần
whale cá voi
yarn sợi len
vtrnnhlinh

Added to glossary

HabiticaVietnamese

Thành phố Thói quen
3 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

HabiticaVietnamese

thanh đòn đánh mệt mỏi
3 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

HabiticaVietnamese

ngọn lửa bùng nổ
4 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

HabiticaVietnamese

Cú chém tàn bạo
4 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

HabiticaVietnamese

Như thế là Đủ
5 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

HabiticaVietnamese

Chuyên gia Màu ngọc
5 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

HabiticaVietnamese

Sẵn sàng Tô màu
5 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

HabiticaVietnamese

Cho Thú Ăn
6 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

HabiticaVietnamese

Cho Thú Ăn
6 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

HabiticaVietnamese

Lãnh Đạo Xác Sống
6 months ago
Browse all glossary changes