Source Translation
achievement thành tựu
buff hiệu ứng
challenge thử thách
challenges thử thách
character nhân vật đại diện
check-in điểm danh
check-ins điểm danh
check off đánh dấu
Chores Việc vặt
community guidelines Nội quy Cộng đồng
Completed Công việc đã hoàn thành
custom reward phần thưởng tự chọn
Dailies Công việc hằng ngày
Daily công việc hằng ngày
damage sát thương
Data Dữ liệu
Data Display Tool Công cụ hiển thị dữ liệu
display name tên hiển thị
equipment trang bị
experience kinh nghiệm
feature tính năng
Gem gem
gold vàng
guidelines nội quy
habit thói quen
health máu
health potion lọ thuốc hồi máu
housework việc nhà
in real life trong đời thực
inventory Hành trang
item vật phẩm
magic hatching potion lọ thuốc ấp trứng ma thuật
Magic Potion Lọ thuốc Ma thuật
Masterclasser Bậc thầy Chức nghiệp
Mod Điều hành viên
mount Thú cưỡi
party Tổ đội
pet thú cưng
Privacy Policy Chính sách Bảo mật
private messanges tin nhắn riêng tư
prize phần thưởng
quest Nhiệm vụ
Rage Cuồng nộ
reset đặt lại
rewards column cột phần thưởng
saddle Yên thú
saddles Yên thú
set up thiết lập
skill tuyệt chiêu
social spaces không gian cộng đồng
When User Action Detail Object
10 days ago vtrnnhlinh Glossary added Habitica/Vietnamese
Chính sách Bảo mật
10 days ago vtrnnhlinh Glossary added Habitica/Vietnamese
Điều khoản Dịch vụ
13 days ago vtrnnhlinh Glossary added Habitica/Vietnamese
Cuồng nộ
13 days ago vtrnnhlinh Glossary added Habitica/Vietnamese
Tổ đội
13 days ago vtrnnhlinh Glossary added Habitica/Vietnamese
lọ thuốc ấp trứng ma thuật
2 weeks ago vtrnnhlinh Glossary added Habitica/Vietnamese
Lọ thuốc Ma thuật
2 weeks ago vtrnnhlinh Glossary added Habitica/Vietnamese
Chuồng thú
3 weeks ago vtrnnhlinh Glossary added Habitica/Vietnamese
Công cụ hiển thị dữ liệu
3 weeks ago vtrnnhlinh Glossary added Habitica/Vietnamese
Dữ liệu
3 weeks ago vtrnnhlinh Glossary added Habitica/Vietnamese
Người đăng ký
Browse all glossary changes