Source Translation
ancient uråldrig
API Token API-nyckel
Armoire Vapenskåp
badge prestation/emblem/märke/medalj/bricka
cast skill använda förmåga
Community Guidelines Gemenskapens Riktlinjer
Confers no benefit Medför inga ökningar
constitution tålighet
Custom Day Start time Anpassade Dags Starttid
Dailies Dagliga uppgifter
display name visningsnamn
Enchanted Armoire Förtrollat vapenskåp
Experience points Erfarenhetspoäng
Gem Juvel
Gems Juveler
Hatching Potion Kläckningsbrygd
Healer Helare
Health Hälsa
Increases Constitution by <%= con %>. Ökar Tålighet med <%= con %>.
Increases Intelligence by <%= int %>. Ökar Visdom med <%= int %>.
Increases Perception by <%= per %>. Ökar Uppmärksamhet med <%= per %>.
Increases Strength by <%= str %>. Ökar Styrka med <%= str %>.
Independent Item fristående föremål
Level Nivå
Limited Edition 2019 Spring Gear Begränsad utgåva av Vårutrustning 2019
mage magiker
mancer besvärjare
Market Marknad
masterclasser klassmästare
mod moderator
mount riddjur
Mystery Item Mystiska föremål
Party Sällskap
perception uppmärksamhet
Pet Quest Bundle Djuruppdragsbunt
Pinned Fästas
post lägga upp
post inlägg
Potion Trollbrygd
Potion Shop Trollbrygdsbutik
quest äventyr/uppdrag
quest bundle uppdragsbunt
Quest Pet Egg äventyrsägg
Quest Scroll Uppdragsrulle
Quest Shop Uppdragsbutiken
reject avvisa
report anmäla
robe rock
robes rock
Rogue Skurk
settings inställningar
sort sortera
Spring Fling Våryra
Stats Egenskaper
subscriber abonnent
Subscriber Item Abonnentföremål
tag tagg
Tavern Värdshuset
the Inn Värdshuset
Use Case Spotlight Användar-Spotlight
User Icon Användarikon
User ID Användar ID
Warrior Krigare
@Oniscidea

Glossary updated

HabiticaSwedish

Trollbrygdsbutik
a year ago
@Oniscidea

Glossary updated

HabiticaSwedish

Trollbrygd
a year ago
@Oniscidea

Glossary updated

HabiticaSwedish

Kläckningsbrygd
a year ago
@Oniscidea

Glossary updated

HabiticaSwedish

Skurk
a year ago
@Oniscidea

Glossary updated

HabiticaSwedish

Ökar Visdom med <%= int %>.
a year ago
deleted-162

Glossary updated

HabiticaSwedish

Abonnentföremål
a year ago
deleted-162

Glossary updated

HabiticaSwedish

Medför inga ökningar
a year ago
deleted-162

Added to glossary

HabiticaSwedish

Ökar Intelligens med <%= int %>.
a year ago
deleted-162

Added to glossary

HabiticaSwedish

Ökar Styrka med <%= str %>.
a year ago
deleted-162

Added to glossary

HabiticaSwedish

Uppdragsrulle
a year ago
Browse all glossary changes