Source Translation
ancient uråldrig
API Token API-nyckel
Armoire Vapenskåp
badge prestation/emblem/märke/medalj/bricka
cast skill använda förmåga
confers no benefit medför inga ökningar
constitution tålighet
Custom Day Start time Anpassade Dags Starttid
Dailies Dagliga uppgifter
display name visningsnamn
Enchanted Armoire Förtrollat vapenskåp
Gem Juvel
Gems Juveler
Hatching Potion Kläckningsdryck
Healer Helare
Increases Constitution by <%= con %>. Ökar Tålighet med <%= con %>.
Increases Perception by <%= per %>. Ökar Uppmärksamhet med <%= per %>.
Independent Item fristående föremål
Limited Edition 2019 Spring Gear Begränsad utgåva av Vårutrustning 2019
mage magiker
mancer besvärjare
Market Marknad
masterclasser klassmästare
mod moderator
mount riddjur
Mystery Item Mystiska föremål
Party Sällskap
perception uppmärksamhet
Pet Quest Bundle Djuruppdragsbunt
post lägga upp
post inlägg
Potion Trolldryck
Potion Shop Trolldrycksbutik
quest äventyr/uppdrag
quest bundle uppdragsbunt
Quest Pet Egg äventyrsägg
Quest Shop Uppdragsbutiken
reject avvisa
report anmäla
robe rock
robes rock
Rogue Smygare/Tjuv
settings inställningar
sort sortera
Spring Fling Våryra
subscriber abonnent
subscriber item abonnentföremål
tag tagg
Tavern Värdshuset
the Inn Värdshuset
When User Action Detail Object
a week ago Yoshikora Glossary added Habitica/Swedish
Djuruppdragsbunt
a week ago Yoshikora Glossary added Habitica/Swedish
Vapenskåp
a week ago Yoshikora Glossary updated Habitica/Swedish
API-nyckel
a week ago Yoshikora Glossary updated Habitica/Swedish
Trolldryck
a week ago Yoshikora Glossary updated Habitica/Swedish
Uppdragsbutiken
9 days ago Yoshikora Glossary added Habitica/Swedish
Trolldrycksbutik
9 days ago Yoshikora Glossary added Habitica/Swedish
Marknad
9 days ago Yoshikora Glossary added Habitica/Swedish
Användar-Spotlight
9 days ago Yoshikora Glossary added Habitica/Swedish
Mystiska föremål
9 days ago Yoshikora Glossary added Habitica/Swedish
Uppdragsaffär
Browse all glossary changes