Source Translation
ancient uråldrig
badge prestation/emblem/märke/medalj/bricka
cast skill använda förmåga
confers no benefit medför inga ökningar
constitution tålighet
Dailies Dagliga uppgifter
display name visningsnamn
Enchanted Armoire Förtrollat vapenskåp
Gem Juvel
Gems Juveler
Hatching Potion Kläckningsdryck
Healer Helare
Increases Constitution by <%= con %>. Ökar Tålighet med <%= con %>.
Increases Perception by <%= per %>. Ökar Uppmärksamhet med <%= per %>.
Independent Item fristående föremål
Limited Edition 2019 Spring Gear Begränsad utgåva av Vårutrustning 2019
mage magiker
mancer besvärjare
masterclasser klassmästare
mod moderator
mount riddjur
Party Sällskap
perception uppmärksamhet
post lägga upp
post inlägg
quest äventyr/uppdrag
quest bundle uppdragsbunt
Quest Pet Egg äventyrsägg
reject avvisa
report anmäla
robe rock
robes rock
Rogue Smygare/Tjuv
settings inställningar
sort sortera
Spring Fling Våryra
subscriber abonnent
subscriber item abonnentföremål
tag tagg
Tavern Värdshuset
the Inn Värdshuset
Warrior Krigare