Source Translation
Achievement prestatie
achievements prestaties
Armor Harnas
Autumn Gear herfstuitrusting
Background achtergrond
Background Shop achtergrondwinkel
Base normale
boss monsters eindbazen
Cactus cactus
Checklist afvinklijst
Circlet kroon
Collected verzameld
CON WRB
confers no benefit Geeft geen voordelen.
Constitution weerbaarheid
Dailies dagelijkse taken
Daily task dagelijkse taak
display name zichtbare naam
e.g. bijv.
Enchanted Armoire Betoverde kast
Enchanted Armoire: Betoverde kast:
equipment uitrusting
food voedsel
gems edelstenen
guild gilde
guilds gilden
Habit gewoonte
Habit City Gewoontestad
Habitican Habiticaan
hatch uit laten komen
Hatching Potion uitbroeddrank
Healer Genezer
Increases Constitution by <%= con %>. Verhoogt Weerbaarheid met <%= con %>.
Increases Intelligence by <%= int %>. Verhoogt Intelligentie met <%= int %>.
Increases Perception by <%= per %>. Verhoogt Perceptie met <%= per %>.
Increases Strength by <%= str %>. Verhoogt Kracht met <%= str %>.
Inn herberg
INT INT
inventory inventaris
Item voorwerp
(Item x of x) (voorwerp XXX van XXX).
Limited Edition Beperkte oplage
Limited Edition 2000 Any Gear. Beperkte oplage 20XX SEIZOENuitrusting.
Mage Magiër
Masterclasser Quest meestersklasse queeste
mount rijdier
Mystic Hourglass Mystieke zandloper
party groep
PER PER
pet huisdier
Pets huisdieren
piece of (their) equipment deel van (zijn/haar) uitrusting
pinned vastgezet(te)
Productivity Plaza Productiviteitsplein
Quests Queestes
Rat Rat
Released uitgebracht in
Reward Beloning
Rogue Dief
Scheduled Ingepland
series reeks
SET X: Released SET X: uitgebracht in MAAND JAAR
Spring Gear lenteuitrusting
STR KRA
Subscriber Item Abonnee uitrusting uit MAAND JAAR.
Summer Gear zomeruitrusting
tap tik aan
Tavern Herberg
To Do To do
To Dos To do's
User Icon gebruikersicoon
User-ID Gebruikers-ID
username gebruikersnaam
Wacky maffe
Warrior Krijger
Winter Gear winteruitrusting
bigviq

Added to glossary

HabiticaDutch

Mystieke zandloper
a month ago
bigviq

Added to glossary

HabiticaDutch

kroon
a month ago
bigviq

Added to glossary

HabiticaDutch

Harnas
a month ago
bigviq

Glossary updated

HabiticaDutch

Betoverde kast:
a month ago
bigviq

Glossary updated

HabiticaDutch

Betoverde kast
a month ago
bigviq

Glossary updated

HabiticaDutch

Betoverd kabinet:
a month ago
bigviq

Glossary updated

HabiticaDutch

Betoverd kabinet
a month ago
bigviq

Glossary updated

HabiticaDutch

gebruikersicoon
a month ago
bigviq

Glossary updated

HabiticaDutch

huisdieren
a month ago
bigviq

Glossary updated

HabiticaDutch

meestersklasse queeste
a month ago
Browse all glossary changes