Source Translation
Achievement prestatie
achievements prestaties
Armoire Kabinet
Autumn Gear Herfstuitrusting
Background Achtergrond
Background Shop Achtergrondwinkel
Base Normale
boss monsters eindbazen
Bubble Wand Bellenstaf
Cactus Cactus
Checklist Afvinklijst
Collected Verzameld
CON WRB
confers no benefit Geeft geen voordeel
Constitution Weerbaarheid
Cuttlefish Zeekat
Dailies Dagelijkse taken
Daily task Dagelijkse taak
Daily task Dagelijkse taak
display name zichtbare naam
Dust Devil Stofduivel
e.g. bijv.
Enchanted Armoire Betoverde Kabinet
equipment uitrusting
Farmer's market boerenmarkt
Flail Strijdvlegel
food voedsel
gems edelstenen
Grand Galas Grote Gala's
guild Gilde
guilds Gilden
Habit Gewoonte
Habit City Gewoontestad
Habitican Habiticaan
Hairstyle Set Kapselset
hatch uit laten komen
Hatching Potion Uitbroeddrank
Healer Genezer
Increases Constitution by <%= con %>. Verhoogt Weerbaarheid met <%= con %>.
Increases Intelligence by <%= int %>. Verhoogt Intelligentie met <%= int %>.
Increases Perception by <%= per %>. Verhoogt Perceptie met <%= per %>.
Increases Strength by <%= str %>. Verhoogt Kracht met <%= str %>.
Inn Herberg
INT INT
inventory inventaris
Item Voorwerp
(Item x of x) (Voorwerp x van x)
Limited Edition Beperkte Oplage
Limited Edition 2000 Any Gear. Beperkte Oplage 20 uitrusting.
Magic Potion magische Uitbroeddrank
Masterclasser Quest Meestersklasse Queeste
Monarch Monarchvlinder
mount rijdier
Nephrite Jade
Octopus Octopus
Panda Panda
party groep
PER PER
pet huisdier
Pets Huisdieren
piece of (their) equipment deel van (zijn/haar) uitrusting
pinned vastgezet(te)
polearm halberd
Potion Uitbroeddrank
Productivity Plaza Productiviteitsplein
Quests Queestes
Rat Rat
Released uitgebracht in
Reward Beloning
Scheduled Ingepland
series reeks
SET X: Released SET X: uitgebracht in "maand" "jaar"
Slingshot Schietlap
Spring Gear Lenteuitrusting
STR KRA
Subscriber Item Abonnee Uitrusting
Summer Gear Zomeruitrusting
tap tik aan
Tavern Herberg
todo To-Do
To Do To Do
To-Dos To-Do's
Treeling Boomling
Tumultuous Thunderstorm Driftige Donderstorm
User Icon Gebruikersicoon
User-ID Gebruikers-ID
username gebruikersnaam
Vernal Taper Lente Equinox
Wacky Pets Maffe Huisdieren
Winter Gear Winteruitrusting
Wolf Wolf
ghostspeed0

Glossary updated

HabiticaDutch

Bellenstaf
4 weeks ago
ghostspeed0

Glossary updated

HabiticaDutch

groep
4 weeks ago
snake-oil

Added to glossary

HabiticaDutch

Strijdvlegel
a month ago
snake-oil

Added to glossary

HabiticaDutch

Productiviteitsplein
a month ago
EAM

Glossary updated

HabiticaDutch

Dagelijkse taken
7 months ago
EAM

Added to glossary

HabiticaDutch

Dagelijkse taak
7 months ago
EAM

Glossary updated

HabiticaDutch

Monarchvlinder
7 months ago
EAM

Added to glossary

HabiticaDutch

Monarchenvlinder
7 months ago
EAM

Added to glossary

HabiticaDutch

To Do
7 months ago
EAM

Added to glossary

HabiticaDutch

Dagelijkse taak
7 months ago
Browse all glossary changes