Source Translation
Achievement prestatie
achievements prestaties
Armoire Kabinet
Autumn Gear Herfstuitrusting
Background Achtergrond
Background Shop Achtergrondwinkel
Base Normale
boss monsters eindbazen
Bubble Wand Bellenstok
Cactus Cactus
Collected Verzameld
CON LIC
confers no benefit Geeft geen voordeel
constitution lichaam
constitution lichaam
Cuttlefish Zeekat
Dailies Dagtaken
Daily Dagtaak
display name zichtbare naam
Dust Devil Stofduivel
e.g. bijv.
Enchanted Armoire Betoverde Kabinet
equipment uitrusting
Farmer's market boerenmarkt
food voedsel
gems edelstenen
Grand Galas Grote Gala's
guild Gilde
guilds Gilden
Habit Gewoonte
Habit City Gewoontestad
Habitican Habiticaan
Hairstyle Set Kapselset
hatch uit laten komen
Hatching Potion Uitbroeddrank
Healer Heler
Increases Intelligence by Verhoogd Intelligentie met
Increases Perception by Verhoogd Perceptie met
Inn Herberg
INT INT
inventory inventaris
(Item x of x) (Voorwerp x van x)
Limited Edition Beperkte Oplage
Limited Edition Beperkte Oplage
Magic Potion magische Uitbroeddrank
Masterclasser Quest Meestersklasse Queeste
mount rijdier
Nephrite Jade
Octopus Octopus
Panda Panda
party gezelschap
PER PER
pet huisdier
Pets Huisdieren
piece of (their) equipment deel van (zijn/haar) uitrusting
pinned vastgezet(te)
polearm halberd
Potion Uitbroeddrank
Quests Queestes
Rat Rat
Released uitgebracht in
Reward Beloning
series reeks
SET X: Released SET X: uitgebracht in "maand" "jaar"
Slingshot Schietlap
Spring Gear Lenteuitrusting
STR KRA
Subscriber Item Abonnee Uitrusting
Summer Gear Zomeruitrusting
tap tik aan
Tavern Herberg
todo To-Do
To-Dos To-Do's
Treeling Boomling
Tumultuous Thunderstorm Driftige Donderstorm
User Icon Gebruikersicoon
User-ID Gebruikers-ID
username gebruikersnaam
Vernal Taper Lente Equinox
Wacky Pets Maffe Huisdieren
Winter Gear Winteruitrusting
Wolf Wolf
Cynditjuh

Added to glossary

HabiticaDutch

Beperkte Oplage
18 hours ago
Cynditjuh

Added to glossary

HabiticaDutch

Geeft geen voordeel
18 hours ago
Cynditjuh

Added to glossary

HabiticaDutch

Abonnee Uitrusting
18 hours ago
Cynditjuh

Added to glossary

HabiticaDutch

Boomling
18 hours ago
healingjourneyman

Glossary updated

HabiticaDutch

(Voorwerp x van x)
13 days ago
healingjourneyman

Added to glossary

HabiticaDutch

(Voorwerp x of x)
13 days ago
healingjourneyman

Added to glossary

HabiticaDutch

Gewoontestad
13 days ago
healingjourneyman

Added to glossary

HabiticaDutch

Verhoogd Perceptie met
3 weeks ago
healingjourneyman

Added to glossary

HabiticaDutch

Betoverde Kabinet
3 weeks ago
healingjourneyman

Added to glossary

HabiticaDutch

Winteruitrusting
3 weeks ago
Browse all glossary changes