Source Translation
Achievement prestatie
Background Achtergrond
Background Shop Achtergrondwinkel
Base Normale
boss monsters eindbazen
Bubble Wand Bellenstok
Cactus Cactus
Collected Verzameld
CON LIC
Cuttlefish Zeekat
Dailies Dagtaken
Daily Dagtaak
display name zichtbare naam
Dust Devil Stofduivel
e.g. bijv.
gems edelstenen
Grand Galas Grote Gala's
guild Gilde
guilds Gilden
Habit Gewoonte
Hairstyle Set Kapselset
Hatching Potion Uitbroeddrank
Inn Herberg
INT INT
Magic Potion magische Uitbroeddrank
Masterclasser Quest Meestersklasse Queeste
Nephrite Jade
Octopus Octopus
Panda Panda
party gezelschap
PER PER
Pets Huisdieren
pinned vastgezet(te)
Potion Uitbroeddrank
Quests Queestes
Rat Rat
Released uitgebracht in
Reward Beloning
series reeks
SET X: Released SET X: uitgebracht in "maand" "jaar"
Slingshot Schietlap
STR KRA
todo To-Do
To-Dos To-Do's
User Icon Gebruikersicoon
User-ID Gebruikers-ID
username gebruikersnaam
Vernal Taper Lente Equinox
Wolf Wolf