Source Translation
achievement prestasjon
Armoire Skapet
Dailies Daglige Gjøremål
Equipment Utstyr
Feed Fôr
Gems Juveler
Habits Vaner
Hatching Potion Klekke-Eliksir
Healer Helbreder
Health Potion Livseliksir
Heroic Heltemodig
item gjenstand
Level Nivå
Mage Magiker
Orb of Rebirth Gjenfødelseskule
Party Klan
Pet Food Kjæledyrmat
Rewards Belønninger
Rogue Røver
Stat Points Statistikkpoeng
Streak Gjennomføringskjede
tag merkelapp
To Do Gjøremål
Warrior Kriger
joshart

Added to glossary

HabiticaNorwegian Bokmål

Statistikkpoeng
6 months ago
joshart

Added to glossary

HabiticaNorwegian Bokmål

Skapet
6 months ago
joshart

Added to glossary

HabiticaNorwegian Bokmål

Heltemodig
6 months ago
joshart

Added to glossary

HabiticaNorwegian Bokmål

merkelapp
6 months ago
joshart

Added to glossary

HabiticaNorwegian Bokmål

gjenstand
6 months ago
joshart

Added to glossary

HabiticaNorwegian Bokmål

Utstyr
6 months ago
joshart

Added to glossary

HabiticaNorwegian Bokmål

Kjæledyrmat
6 months ago
joshart

Added to glossary

HabiticaNorwegian Bokmål

prestasjon
7 months ago
joshart

Added to glossary

HabiticaNorwegian Bokmål

Gjennomføringskjede
7 months ago
joshart

Added to glossary

HabiticaNorwegian Bokmål

Gjenfødelseskule
7 months ago
Browse all glossary changes