Source Translation
challenge erronka
character pertsonaia
dailies eguneroko zereginak
daily eguneroko zeregin
equipment ekipamendu
experience esperientzia
group lantalde
guild gremio
habit ohitura
hall areto
hatch eklosionatu
hatching potion eklosionatzeko edabe
health osasun
inn ostatu
inventory inbentario
level maila
market merkatu
mount animalia heldu
party talde
pet maskota
quest misio
quest scroll misio-pergamino
Seasonal Shop sasoiko denda
skill trebetasun
stat atributu
tag etiketa
task zeregin
tavern taberna
time-traveller denbora-bidaiari
to-do egiteko