Source Translation
achievement úspech
achievement úspěch
action bar akční lišta
Boss boss
Checklist Seznam
class třída
collect získat
Community Guideline komunitní pravidla
confers no benefit nepřináší žádné výhody
constitution obrana
contact the moderator team Zkontaktuj moderátora
Daily denní úkol
daily denní úkol
Do list úkolníček
Due date datum dokončení
enchanted armoire začarovaná truhla
Enchanted pumpkin carriage Začarovaný dýňový kočár
Foggy moor Mlhavá bažina
gear výzbroj
Gem Drahokam
Gold Zlaťáky
go to navštiv
guild cech
habit návyk
Hatching potion Líhnoucí lektvar
healer léčitel
health bar lišta zdraví
Increases Strength by Zvyšuje sílu o
independent item nezávislý předmět
Infraction Porušení pravidel
inn hostinec
Inventory inventář
item předmět
join přidej se
Limited Edition 2019 spring gear. Limitovaná edice jarní výzbroj 2019.
Limited Edition 2020-2021 Winter Gear Výzbroj z limitované edice pro zimu 2020-2021
Limited Edition 2020 Autumn Gear Výzbroj z limitované edice pro podzim 2020
mage mág
mount zvíře
mounts zvířata
Notes Poznámky
party družina
perception vnímání
Pet mazlíček
Quest Výprava
Released zveřejněn
rogue zloděj
set sada
stats statistiky
streak counter série úspěšnosti
subscriber item předmět pro předplatitele
Succulent garden Zahrada sukulentů
summary shrnutí
tame ochočit
Tavern krčma
Terms of Service Všeobecné smluvní podmínky
The Feedback Form Formulář na zpětnou vazbu
To Do úkol
To Do úkol
To Do úkolníček
To-Do úkol
tutorial průvodce
Ylbirda

Added to glossary

HabiticaCzech

shrnutí
5 months ago
Ylbirda

Added to glossary

HabiticaCzech

přidej se
5 months ago
bart

Added to glossary

HabiticaCzech

Výzbroj z limitované edice pro zimu 2020-2021
5 months ago
bart

Added to glossary

HabiticaCzech

Zvyšuje sílu o
5 months ago
Ylbirda

Added to glossary

HabiticaCzech

úkol
5 months ago
Ylbirda

Added to glossary

HabiticaCzech

série úspěšnosti
5 months ago
Ylbirda

Added to glossary

HabiticaCzech

denní úkol
5 months ago
Ylbirda

Added to glossary

HabiticaCzech

úspěch
6 months ago
Ylbirda

Added to glossary

HabiticaCzech

statistiky
6 months ago
bart

Added to glossary

HabiticaCzech

Výzbroj z limitované edice pro podzim 2020
8 months ago
Browse all glossary changes