Source Translation
Achievement Постижение
Avatar Герой
Boss Главатар
Constitution Якост
halfling хобит
Hatching Potion Излюпваща Отвара
Health точки здраве
Health Potion Лековита Отвара
Helm Шлем
Intelligence Интелигентност
Market Пазар
Mount Оседлан Любимец
Mystic Hourglass Тайнствен Пясъчен Часовник
party група
Pauldrons Нараменици
Perception Усет
Pet Любимец
quest chains свързани мисии
released открит
stackable quest achievement Натрупващо се постижение от мисия
Stats Показатели
Strength Сила
Subscriber Item Предмет за абонати
Imuki

Added to glossary

HabiticaBulgarian

точки здраве
a year ago
Imuki

Added to glossary

HabiticaBulgarian

Лековита Отвара
a year ago
Imuki

Added to glossary

HabiticaBulgarian

Тайнствен Пясъчен Часовник
a year ago
Imuki

Added to glossary

HabiticaBulgarian

Пазар
a year ago
Imuki

Added to glossary

HabiticaBulgarian

Нараменици
a year ago
Imuki

Added to glossary

HabiticaBulgarian

Интелигентност
a year ago
Imuki

Added to glossary

HabiticaBulgarian

Якост
a year ago
Imuki

Added to glossary

HabiticaBulgarian

Сила
a year ago
Imuki

Added to glossary

HabiticaBulgarian

Усет
a year ago
Imuki

Added to glossary

HabiticaBulgarian

Предмет за абонати
a year ago
Browse all glossary changes