Language Words
Bulgarian 0
Chinese (Simplified) 8
Croatian 0
Czech 10
Danish 0
Dutch 10
French 1
German 12
Hebrew 0
Italian 0
Japanese 0
Polish 0
Portuguese (Brazil) 0
Romanian 0
Russian 7
Spanish 0