Language Words
Bulgarian 0
Chinese (Simplified) 16
Croatian 0
Czech 20
Danish 0
Dutch 10
English 0
French 21
German 16
Hebrew 0
Italian 10
Japanese 70
Polish 25
Portuguese (Brazil) 0
Romanian 0
Russian 51
Spanish 56