Language Words
Bulgarian 0
Chinese (Simplified) 8
Croatian 0
Czech 10
Danish 0
Dutch 10
English 0
French 21
German 14
Hebrew 0
Italian 9
Japanese 67
Polish 25
Portuguese (Brazil) 0
Romanian 0
Russian 10
Spanish 0