Source Translation
21-Day Streaks Chuỗi 21 ngày liên tục
Accept chấp nhận
achievement thành tựu
Achievements Những thành tựu
Active Kích hoạt
Allocate Phân bổ
Armoire Rương đồ
avatar nhân vật đại diện
Background Hình nền
badge Huy hiệu
Badges những Huy hiệu
beast master bậc thầy huấn luyện thú
Body Thân thể
Browser Trình duyệt
buff hiệu ứng
cancel Hủy
Categories Chuyên mục
challenge thử thách
challenges thử thách
character nhân vật đại diện
Chat Trò chuyện
check-in điểm danh
check-ins điểm danh
Check into Đi vào
Checklist Danh mục
check off đánh dấu
Chores Việc vặt
class chức nghiệp
Class-Bonus: Hiệu ứng Chức nghiệp
community guidelines Nội quy Cộng đồng
Completed Công việc đã hoàn thành
CON TC
Constitution Thể chất
Contribute Đóng góp
Contributor Người đóng góp
custom tùy chỉnh
Customization Sự tùy chỉnh
custom reward phần thưởng tự chọn
Dailies Công việc hằng ngày
Daily công việc hằng ngày
damage sát thương
Daniel's Inn Quán trọ của Daniel
Data Dữ liệu
Data Display Tool Công cụ hiển thị dữ liệu
display name tên hiển thị
Due Date Thời hạn cuối
Edit Chỉnh sửa
egg quả trứng
eggs những Quả trứng
Equipment Trang bị
equipment trang bị
experience kinh nghiệm
Experience Điểm kinh nghiệm
feature tính năng
Gear Trang bị
Gem gem
Gift One Get One Tặng Một Có Một
Gold Vàng
gold vàng
Grand Galas Buổi tiệc lớn
Group Plan Kế hoạch Nhóm
guidelines nội quy
Guild Bang hội
guild bank Quỹ Bang hội
Guilds Bang hội
Habit Thói quen
habit thói quen
healed được hồi máu
healer phục hồi sư
health máu
Health Máu
health potion lọ thuốc hồi máu
housework việc nhà
in real life trong đời thực
Int TT
Intelligence Trí tuệ
inventory Hành trang
Invitation Lời mời
item vật phẩm
Leader Lãnh đạo
Level Cấp độ
mage pháp sư
mage pháp sư
mage pháp sư
magic hatching potion lọ thuốc ấp trứng ma thuật
Magic Potion Lọ thuốc Ma thuật
Masterclasser Bậc thầy Chức nghiệp
@Mentions @Nhắcđến
Mod Điều hành viên
Moderators Điều hành viên
monster Quái vật
Monthly Hàng tháng
mount Thú cưỡi
mount master bậc thầy thú cưỡi
Mystic Hourglasses Đồng hồ cát bí ẩn
onwards tiến lên
Orb of Rebirth Quả cầu Tái sinh
Overview Tổng quan
Overview Tổng quan
party Tổ đội
Hachiko

Glossary updated

Habitica AndroidVietnamese

Tổ đội
4 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

Habitica AndroidVietnamese

đạo tặc
a year ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

Habitica AndroidVietnamese

phục hồi sư
a year ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

Habitica AndroidVietnamese

pháp sư
a year ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

Habitica AndroidVietnamese

chiến binh
a year ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

Habitica AndroidVietnamese

pháp sư
a year ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

Habitica AndroidVietnamese

pháp sư
a year ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

Habitica AndroidVietnamese

Tổng quan
a year ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

Habitica AndroidVietnamese

Tổng quan
a year ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

Habitica AndroidVietnamese

Thông báo Đẩy
a year ago
Browse all glossary changes