Source Translation
ability dovednost
check off odškrtnout
dailies každodenní úkoly
daily každodenní úkol
habit návyk
inventory inventář
party družina
Quest Výprava
skill schopnost
bart

Glossary updated

Habitica AndroidCzech

družina
11 months ago
bart

Added to glossary

Habitica AndroidCzech

Výprava
11 months ago
Ylbirda

Added to glossary

Habitica AndroidCzech

inventář
a year ago
Ylbirda

Added to glossary

Habitica AndroidCzech

skupina
a year ago
Ylbirda

Added to glossary

Habitica AndroidCzech

dovednost
a year ago
Ylbirda

Added to glossary

Habitica AndroidCzech

schopnost
a year ago
Ylbirda

Added to glossary

Habitica AndroidCzech

odškrtnout
a year ago
Ylbirda

Added to glossary

Habitica AndroidCzech

každodenní úkoly
a year ago
Ylbirda

Added to glossary

Habitica AndroidCzech

každodenní úkol
a year ago
Ylbirda

Glossary updated

Habitica AndroidCzech

návyk
a year ago
Browse all glossary changes