Source Translation
ability dovednost
check off odškrtnout
dailies každodenní úkoly
daily každodenní úkol
habit návyk
inventory inventář
party družina
Quest Výprava
skill schopnost
bart

Glossary updated

Habitica AndroidCzech

družina
2 months ago
bart

Added to glossary

Habitica AndroidCzech

Výprava
2 months ago
Ylbirda

Added to glossary

Habitica AndroidCzech

inventář
11 months ago
Ylbirda

Added to glossary

Habitica AndroidCzech

skupina
11 months ago
Ylbirda

Added to glossary

Habitica AndroidCzech

dovednost
11 months ago
Ylbirda

Added to glossary

Habitica AndroidCzech

schopnost
11 months ago
Ylbirda

Added to glossary

Habitica AndroidCzech

odškrtnout
11 months ago
Ylbirda

Added to glossary

Habitica AndroidCzech

každodenní úkoly
11 months ago
Ylbirda

Added to glossary

Habitica AndroidCzech

každodenní úkol
11 months ago
Ylbirda

Glossary updated

Habitica AndroidCzech

návyk
11 months ago
Browse all glossary changes