Key English Turkish
subscription Subscription Abonelik
subscriptions Subscriptions Abonelikler
viewSubscriptions View Subscriptions
sendGems Send Gems Elmas gönder
howManyGemsPurchase How many Gems would you like to purchase?
howManyGemsSend How many Gems would you like to send?
needToPurchaseGems Need to purchase Gems as a gift?
wantToSendOwnGems Want to send your own Gems?
buyGemsGold Buy Gems with Gold Altın karşılığı Elmas satın al
mustSubscribeToPurchaseGems Must subscribe to purchase gems with GP Altın karşılığı elmas almak için abone olmalısın
reachedGoldToGemCapQuantity Your requested amount <%= quantity %> exceeds the amount you can buy for this month (<%= convCap %>). The full amount becomes available within the first three days of each month. Thanks for subscribing! Talep ettiğin miktar olan <%= quantity %>, bu ayki Altın=>Elmas dönüşüm sınırın olan <%= convCap %> adedi geçiyor. Bu sınırı koymamızın nedeni suistimali / farming'i önlemek. Sınır her ayın ilk üç gününde sıfırlanır.
mysteryItem Exclusive monthly items Aylık özel eşyalar
mysteryItemText Each month you will receive a unique cosmetic item for your avatar! Plus, for every three months of consecutive subscription, the Mysterious Time Travelers will grant you access to historic (and futuristic!) cosmetic items. Her ay, avatarın için benzersiz bir estetik eşya edineceksin! Artı, aralıksız her üç aylık abonelikte Gizemli Zaman Yolcuları sana tarihi (veya fütüristik!) eşyalardan bazılarını sunacaklar.
exclusiveJackalopePet Exclusive pet Özel hayvan
giftSubscription Want to gift the benefits of a subscription to someone else? Birine abonelik hediye etmek mi istiyorsun?
giftASubscription Gift a Subscription
giftSubscriptionText4 Thanks for supporting Habitica! Habitica'yı desteklediğin için teşekkürler!
organization Organization
groupPlans Group Plans Grup Paketleri
nowSubscribed You are now subscribed to Habitica! Artık Habitica abonesisin!