Key English Lithuanian
subscription Subscription Prenumerata
subscriptions Subscriptions Prenumeratos
sendGems Send Gems Send Gems
buyGemsGold Buy Gems with Gold Pirkti Brangakmenius už Auksą
mustSubscribeToPurchaseGems Must subscribe to purchase gems with GP Reikia užsiprenumeruoti, norint pirkti brangakmenius už auksą
mysteryItem Exclusive monthly items Riboto tiražo mėnesio daiktai
mysteryItemText Each month you will receive a unique cosmetic item for your avatar! Plus, for every three months of consecutive subscription, the Mysterious Time Travelers will grant you access to historic (and futuristic!) cosmetic items. Kiekvieną mėnesį gausi unikalų kosmetinį daiktą savo veikėjui! Priedo to, kas tris nuoseklius prenumeratos mėnesius, Paslaptingi Keliautojai Laiku leis tau pasiekti istorinius (ir futuristinius!) kosmetinius daiktus.
exclusiveJackalopePet Exclusive pet Išskirtinis augintinis
giftSubscriptionText4 Thanks for supporting Habitica! Dėkojame, kad prisidėjai prie Habitica išlaikymo!
groupPlans Group Plans Grupiniai Planai
nowSubscribed You are now subscribed to Habitica! You are now subscribed to Habitica!
cancelSub Cancel Subscription Atšaukti prenumeratą
cancelingSubscription Canceling the subscription Prenumerata atšaukiama
contactUs Contact Us Susisiek su mumis
checkout Checkout Užsisakyti
subGemPop Because you subscribe to Habitica, you can purchase a number of Gems each month using Gold. Because you subscribe to Habitica, you can purchase a number of Gems each month using Gold.
subGemName Subscriber Gems Prenumeratos Brangakmeniai
maxBuyGems You have bought all the Gems you can this month. More become available within the first three days of each month. Thanks for subscribing! Pasiekei šio mėnesio Brangakmenių pirkimo limitą. Daugiau jų galima bus nusipirkti per pirmas tris kiekvieno mėnesio dienas. Dėkui už prenumeravimą!
timeTravelers Time Travelers Keliautojai Laiku
timeTravelersPopoverNoSubMobile Looks like you’ll need a Mystic Hourglass to open the time portal and summon the Mysterious Time Travelers. Looks like you’ll need a Mystic Hourglass to open the time portal and summon the Mysterious Time Travelers.