Key English Lithuanian
timeTravelersPopover Your Mystic Hourglass has opened our time portal! Choose what you’d like us to fetch from the past or future. Your Mystic Hourglass has opened our time portal! Choose what you’d like us to fetch from the past or future.
mysterySetNotFound Mystery set not found, or set already owned. Paslaptingas rinkinys nerastas, arba yra jau gautas.
mysteryItemIsEmpty Mystery items are empty Paslaptingų drabužių nėra
mysteryItemOpened Mystery item opened. Paslaptingas drabužis gautas.
mysterySet201402 Winged Messenger Set Sparnuoto Pasiuntinio Rinkinys
mysterySet201403 Forest Walker Set Miškų Klajoklio rinkinys
mysterySet201404 Twilight Butterfly Set Prieblandos Drugelio rinkinys
mysterySet201405 Flame Wielder Set Ugnies Valdovo rinkinys
mysterySet201406 Octomage Set Aštuonmago rinkinys
mysterySet201407 Undersea Explorer Set Povandeninio Tytinėtojo rinkinys
mysterySet201408 Sun Sorcerer Set Saulės Kerėtojo rinkinys
mysterySet201409 Autumn Strider Set Rudens Žygeivio rinkinys
mysterySet201410 Winged Goblin Set Sparnuoto Goblino rinkinys
mysterySet201411 Feast and Fun Set Puotų ir Pokštų rinkinys
mysterySet201412 Penguin Set Pingvino rinkinys
mysterySet201501 Starry Knight Set Žvaigždėto Riterio rinkinys
mysterySet201502 Winged Enchanter Set Sparnuoto Užkerėtojo rinkinys
mysterySet201503 Aquamarine Set Akvamarino rinkinys
mysterySet201504 Busy Bee Set Darbščiosios Bitutės rinkinys
mysterySet201505 Green Knight Set Žaliojo riterio rinkinys