Key English Dutch
spellWarriorDefensiveStanceNotes You crouch low and gain a buff to Constitution! (Based on: Unbuffed CON) Je gaat op je hurken zitten en je Lichaam wordt sterker! (Gebaseerd op: oorspronkelijke LIC)
spellWarriorIntimidateNotes Your fierce stare buffs your whole Party's Constitution! (Based on: Unbuffed CON) Je scherpe staar versterkt het Lichaam van je gehele gezelschap! (Gebaseerd op: oorspronkelijke LIC)
spellHealerHealText Healing Light Helend Licht
spellHealerProtectAuraNotes You shield your Party by buffing their Constitution! (Based on: Unbuffed CON) Je beschermt je Gezelschap door hun Lichaam te verhogen! (Gebaseerd op: oorspronkelijke LIC)