Key English Slovenian
rebirthUnlock You've unlocked Rebirth! This special Market item allows you to begin a new game at level 1 while keeping your tasks, achievements, pets, and more. Use it to breathe new life into Habitica if you feel you've achieved it all, or to experience new features with the fresh eyes of a beginning character! Odklenili ste Ponovno rojstvo! Ta posebni predmet (na voljo v Trgu) vam omogoča, da začnete z novo igro pri stopnji 1, a da hkrati ohranite vsa opravila, dosežke, ljubljenčke in več. Uporabite ga za dih svežega vetra v izkušnjo dežele Habitica, sploh če se vam zdi, da ste že dosegli vse ali pa bi radi izkusili nove zmožnosti skozi oči svežega lika!
rebirthText Began <%= rebirths %> New Adventures <%= rebirths %>-krat začel nov dogodivščino
rebirthPop Instantly restart your character as a Level 1 Warrior while retaining achievements, collectibles, and equipment. Your tasks and their history will remain but they will be reset to yellow. Your streaks will be removed except from tasks belonging to active Challenges and Group Plans. Your Gold, Experience, Mana, and the effects of all Skills will be removed. All of this will take effect immediately. For more information, see the wiki's <a href='https://habitica.fandom.com/wiki/Orb_of_Rebirth' target='_blank'>Orb of Rebirth</a> page. V hipu ponastavite lik na prvo stopnjo vojščaka, pri tem pa ohranite dosežke, predmete in opremo. Naloge in njihova zgodovina bodo ostale, barva pa bo ponastavljena na rumeno. Isto velja za število zaporednih dni, razen za naloge, ki so del izzivov. Vsi učinki veščin, zlato, izkušnje in mana bodo takoj odstranjeni. Za več informacij si preberite stran o <a href='http://habitica.wikia.com/wiki/Orb_of_Rebirth' target='_blank'>krogli preporoda</a>.
rebirthOrbNoLevel Used an Orb of Rebirth to start over. Je uporabil Kroglo preporoda za nov začetek.
rebirthOrb100 Used an Orb of Rebirth to start over after attaining Level 100 or higher. Je uporabil Kroglo preporoda za nov začetek po doseženi stopnji 100 ali več.
rebirthOrb Used an Orb of Rebirth to start over after attaining Level <%= level %>. Je uporabil Kroglo preporoda za nov začetek po doseženi stopnji <%= level %>.
rebirthNew Rebirth: New Adventure Available! Ponovno rojstvo: čaka vas nova dogodivščina!
rebirthName Orb of Rebirth Krogla preporoda
rebirthComplete You have been reborn! Prerodili ste se!
rebirthBegan Began a New Adventure Začel novo dogodivščino
rebirthAchievement100 You've begun a new adventure! This is Rebirth <%= number %> for you, and the highest Level you've attained is 100 or higher. To stack this Achievement, begin your next new adventure when you've reached at least 100! Začeli ste novo dogodivščino! To je vaše ponovno rojstvo <%= number %> in najvišja dosežena stopnja je bila 100 ali več. Za več takih dosežkov sprožite preporod, ko spet dosežete vsaj stopnjo 100!
rebirthAchievement You've begun a new adventure! This is Rebirth <%= number %> for you, and the highest Level you've attained is <%= level %>. To stack this Achievement, begin your next new adventure when you've reached an even higher Level! Začeli ste novo dogodivščino! To je vaše ponovno rojstvo <%= number %> in najvišja dosežena stopnja je bila <%= level %>. Za več takih dosežkov sprožite novo dogodivščino, ko dosežete še višjo stopnjo!
nextFreeRebirth <strong><%= days %> days</strong> until <strong>FREE</strong> Orb of Rebirth