Key English Polish
questLostMasterclasser1Completion After hours of poring through volumes, you still haven’t found any useful information.<br><br>“It seems impossible that there isn’t even the tiniest reference to anything relevant,” says head librarian @Tuqjoi, and their assistant @stefalupagus nods in frustration.<br><br>King Manta’s eyes narrow. “Not impossible…” he says. “<em>Intentional</em>.” For a moment, the water glows around his hands, and several of the books shudder. “Something is obscuring information,” he says. “Not just a static spell, but something with a will of its own. Something… alive.” He swims up from the table. “The Joyful Reaper needs to hear about this. Let’s pack a meal for the road.” Po wielu godzinach wertowania woluminów, nadal nie znaleźliście żadnych użytecznych informacji. <br><br> "To wydaje się niemożliwe, nie ma najmniejszego odniesienia do niczego istotnego", mówi szefowa biblioteki @Tuqjoi, a jej asystent @stefalupagus przytakuje jej z frustracją.<br><br> Oczy Króla Manty zwężają się. "To nie jest niemożliwe..." mówi. "<em>To celowe</em>." Przez chwilę wodę rozświetla błysk wokół jego dłoni, a kilka książek na półkach zaczyna się trząść "Coś ukrywa przed nami informacje" mówi. "I to nie jest tylko statyczne zaklęcie, ale coś co posiada własną wolę. To coś ... żyje. " odpływa od stołu. "Wesoła Żniwiarka musi o tym usłyszeć. Spakuj posiłek na drogę."
questAlligatorDropAlligatorEgg Alligator (Egg) Alligator (Egg)
questMayhemMistiflying1Notes Although local soothsayers predicted pleasant weather, the afternoon is extremely breezy, so you gratefully follow your friend @Kiwibot into their house to escape the blustery day.<br><br>Neither of you expects to find the April Fool lounging at the kitchen table.<br><br>“Oh, hello,” he says. “Fancy seeing you here. Please, let me offer you some of this delicious tea.”<br><br>“That’s…” @Kiwibot begins. “That’s MY—“<br><br>“Yes, yes, of course,” says the April Fool, helping himself to some cookies. “Just thought I’d pop indoors and get a nice reprieve from all the tornado-summoning skulls.” He takes a casual sip from his teacup. “Incidentally, the city of Mistiflying is under attack.”<br><br>Horrified, you and your friends race to the Stables and saddle your fastest winged mounts. As you soar towards the floating city, you see that a swarm of chattering, flying skulls are laying siege to the city… and several turn their attentions towards you! Mimo, że lokalni wróżbici przewidywali ładną pogodę popołudnie było bardzo rześkie, więc z wdzięcznością podążasz za swoim przyjacielem @Kiwibot'em to jego domu, aby uciec od porywistego wiatru. <br><br>Żaden z was nie spodziewa się napotkania Prima Aprilisa wylegującego się przy kuchennym stole.<br><br>"O, cześć" mówi "Zabawne, że was tu spotkałem, proszę, pozwólcie poczęstować się tą przepyszną herbatą."<br><br>"Ale to..." zaczyna @Kiwibot. "Ale to MOJA..." <br><br>"tak tak, oczywiście" mówi Prima Aprilis, częstując się ciasteczkami. "Pomyślałem, że wpadnę do Ciebie znaleźć trochę ukojenia od tych czaszek przywołujących tornado". Swobodnie bierze łyk herbaty. "Tak się składa, że Miasto Zadziwienia jest właśnie obiektem ataku."<br><br>Przepełnieni przerażeniem, ty i Twoi przyjaciele ruszacie do stajni i siodłacie najszybsze uskrzydlone rumaki. Kiedy zbliżacie się do latającego miasta, widzicie rój szczękających, latających czaszek który dokładnie otoczył całe miasto... i zostajecie zauważeni przez kilka z nich!
questDilatoryDistress1Notes A message in a bottle arrived from the newly rebuilt city of Dilatory! It reads: "Dear Habiticans, we need your help once again. Our princess has disappeared and the city is under siege by some unknown watery demons! The mantis shrimps are holding the attackers at bay. Please aid us!" To make the long journey to the sunken city, one must be able to breathe water. Fortunately, the alchemists @Benga and @hazel can make it all possible! You only have to find the proper ingredients. Z nowo wybudowanego miasta Atleńtydy dotarł do nas list w butelce: "Drodzy mieszkańcy Habitiki, znów potrzebujemy waszej pomocy! Nasza księżniczka zaginęła, a miasto jest oblężone przez nieznane wodne demony! Rawki błazny trzymają najeźdźców na dystans. Prosimy o pomoc!" Umiejętność oddychania pod wodą jest niezbędna, żeby przebyć długą drogę do zatopionego miasta. Na szczęście alchemicy @Benga i @hazel mogą to umożliwić. Musisz tylko znaleźć niezbędne składniki.
questGoldenknight2Notes Armed with dozens of Habiticans' testimonies, you finally confront the Golden Knight. You begin to recite the Habitcans' complaints to her, one by one. "And @Pfeffernusse says that your constant bragging-" The knight raises her hand to silence you and scoffs, "Please, these people are merely jealous of my success. Instead of complaining, they should simply work as hard as I! Perhaps I shall show you the power you can attain through diligence such as mine!" She raises her morningstar and prepares to attack you! Uzbrojeni w dziesiątki zeznań mieszkańców Habitiki, nareszcie możecie skonfrontować się ze Złotym Rycerzem. Zaczynasz jej recytować skargi, jedna po drugiej. "A @Pfeffernusse twierdzi, że Twoje stałe przechwałki-" Rycerz unosi rękę by Cię uciszyć i szydzi: "Proszę, ci ludzie są jedynie zazdrośni o moje sukcesy. Zamiast narzekać powinni po prostu pracować tak ciężko jak ja! Może powinnam pokazać Ci potęgę jaką możesz osiągnąć dzięki takiej gorliwości, jak moja!" Rycerz unosi swoją Gwiazdę Poranną i przygotowuje się do ataku na Ciebie!
questSabretoothNotes A roaring monster is terrorizing Habitica! The creature stalks through the wilds and woods, then bursts forth to attack before vanishing again. It's been hunting innocent pandas and frightening the flying pigs into fleeing their pens to roost in the trees. @InspectorCaracal and @icefelis explain that the Zombie Sabre Cat was set free while they were excavating in the ancient, untouched ice-fields of the Stoïkalm Steppes. "It was perfectly friendly at first – I don't know what happened. Please, you have to help us recapture it! Only a champion of Habitica can subdue this prehistoric beast!" A roaring monster is terrorizing Habitica! The creature stalks through the wilds and woods, then bursts forth to attack before vanishing again. It's been hunting innocent pandas and frightening the flying pigs into fleeing their pens to roost in the trees. @InspectorCaracal and @icefelis explain that the Zombie Sabre Cat was set free while they were excavating in the ancient, untouched ice-fields of the Stoïkalm Steppes. "It was perfectly friendly at first – I don't know what happened. Please, you have to help us recapture it! Only a champion of Habitica can subdue this prehistoric beast!"
questLostMasterclasser3Notes As night unfurls over the scorching sands of the Timewastes, your guides @AnnDeLune, @Kiwibot, and @Katy133 lead you forward. Some bleached pillars poke from the shadowed dunes, and as you approach them, a strange skittering sound echoes across the seemingly-abandoned expanse.<br><br>“Invisible creatures!” says the April Fool, clearly covetous. “Oho! Just imagine the possibilities. This must be the work of a truly stealthy Rogue.”<br><br>“A Rogue who could be watching us,” says Lady Glaciate, dismounting and raising her spear. “If there’s a head-on attack, try not to irritate our opponent. I don’t want a repeat of the volcano incident.”<br><br>He beams at her. “But it was one of your most resplendent rescues.”<br><br>To your surprise, Lady Glaciate turns very pink at the compliment. She hastily stomps away to examine the ruins.<br><br>“Looks like the wreck of an ancient city,” says @AnnDeLune. “I wonder what…”<br><br>Before she can finish her sentence, a portal roars open in the sky. Wasn’t that magic supposed to be nearly impossible here? The hoofbeats of the invisible animals thunder as they flee in panic, and you steady yourself against the onslaught of shrieking skulls that flood the skies. As night unfurls over the scorching sands of the Timewastes, your guides @AnnDeLune, @Kiwibot, and @Katy133 lead you forward. Some bleached pillars poke from the shadowed dunes, and as you approach them, a strange skittering sound echoes across the seemingly-abandoned expanse.<br><br>“Invisible creatures!” says the April Fool, clearly covetous. “Oho! Just imagine the possibilities. This must be the work of a truly stealthy Rogue.”<br><br>“A Rogue who could be watching us,” says Lady Glaciate, dismounting and raising her spear. “If there’s a head-on attack, try not to irritate our opponent. I don’t want a repeat of the volcano incident.”<br><br>He beams at her. “But it was one of your most resplendent rescues.”<br><br>To your surprise, Lady Glaciate turns very pink at the compliment. She hastily stomps away to examine the ruins.<br><br>“Looks like the wreck of an ancient city,” says @AnnDeLune. “I wonder what…”<br><br>Before she can finish her sentence, a portal roars open in the sky. Wasn’t that magic supposed to be nearly impossible here? The hoofbeats of the invisible animals thunder as they flee in panic, and you steady yourself against the onslaught of shrieking skulls that flood the skies.
questTRexUndeadNotes As the ancient dinosaurs from the Stoïkalm Steppes roam through Habit City, a cry of terror emanates from the Grand Museum. @Baconsaur shouts, "The Tyrannosaur skeleton in the museum is stirring! It must have sensed its kin!" The bony beast bares its teeth and clatters towards you. How can you defeat a creature that is already dead? You'll have to strike fast before it heals itself! Podczas gdy wiekowe dinozaury ze stepów Stoikonii włóczą się po ulicach Habitu, z Wielkiego Muzeum dobiega krzyk przerażenia.
– Szkielet tyranozaura się rusza! Chyba poczuł przybycie swoich przyjaciół! – krzyczy @Baconsaur.
Koścista bestia obnaża zęby i zbliża się do was z łoskotem. Jak można pokonać coś, co już jest martwe? Będziecie musieli uderzyć zanim ten potwór zdąży się uleczyć!
questCheetahNotes As you hike across the Sloensteadi Savannah with your friends @PainterProphet, @tivaquinn, @Unruly Hyena, and @Crawford, you're startled to see a Cheetah screeching past with a new Habitican clamped in its jaws. Under the Cheetah's scorching paws, tasks burn away as though complete -- before anyone has the chance to actually finish them! The Habitican sees you and yells, "Please help me! This Cheetah is making me level too quickly, but I'm not getting anything done. I want to slow down and enjoy the game. Make it stop!" You fondly remember your own fledgling days, and know that you have to help the newbie by stopping the Cheetah! Ty i Twoi przyjaciele, @PainterProphet, @tivaquinn, @Unruly Hyena i @Crawford, jadąc przez Pomałuspokojną sawannę, stajecie jak wryci na widok Geparda mknącego ze świstem, zaciskającego szczęki na nowym Habitaninie. Zadania zdają się palić od pędu gepardzich łap, tak że wydają się wykonane, ale tak naprawdę nikt nie ma szans zdążyć faktycznie się za nie zabrać! Nowy spostrzega Was i krzyczy:
- Proszę, ratujcie! Ten gepard zabiera mnie na kolejne poziomy za wcześnie i nie nadążam ze zrobieniem czegokolwiek. Zatrzymajcie go!
Czule wspominacie swoje początki w Habitica i wiecie, że musicie pomóc nowicjuszowi!
questSeaSerpentCompletion Battered by your commitment, the sea serpent flees, disappearing into the depths. When you arrive in Dilatory, you breathe a sigh of relief before noticing @*~Seraphina~ approaching with three translucent eggs cradled in her arms. “Here, you should have these,” she says. “You know how to handle a sea serpent!” As you accept the eggs, you vow anew to remain steadfast in completing your tasks to ensure that there’s not a repeat occurrence. Battered by your commitment, the sea serpent flees, disappearing into the depths. When you arrive in Dilatory, you breathe a sigh of relief before noticing @*~Seraphina~ approaching with three translucent eggs cradled in her arms. “Here, you should have these,” she says. “You know how to handle a sea serpent!” As you accept the eggs, you vow anew to remain steadfast in completing your tasks to ensure that there’s not a repeat occurrence.
birdBuddiesText Bird Buddies Quest Bundle Bird Buddies Quest Bundle
cuddleBuddiesNotes Contains 'The Killer Bunny', 'The Nefarious Ferret', and 'The Guinea Pig Gang'. Available until May 31. Contains 'The Killer Bunny', 'The Nefarious Ferret', and 'The Guinea Pig Gang'. Available until May 31.
questAlligatorNotes “Crikey!” exclaims @gully. “An Insta-Gator in its natural habitat! Careful, it distracts its prey with things that seem urgent THIS INSTANT, and it feeds on the unchecked Dailies that result.” You fall silent to avoid attracting its attention, but to no avail. The Insta-Gator spots you and charges! Distracting voices rise up from Swamps of Stagnation, grabbing for your attention: “Read this post! See this photo! Pay attention to me THIS INSTANT!” You scramble to mount a counterattack, completing your Dailies and bolstering your good Habits to fight off the dreaded Insta-Gator. “Crikey!” exclaims @gully. “An Insta-Gator in its natural habitat! Careful, it distracts its prey with things that seem urgent THIS INSTANT, and it feeds on the unchecked Dailies that result.” You fall silent to avoid attracting its attention, but to no avail. The Insta-Gator spots you and charges! Distracting voices rise up from Swamps of Stagnation, grabbing for your attention: “Read this post! See this photo! Pay attention to me THIS INSTANT!” You scramble to mount a counterattack, completing your Dailies and bolstering your good Habits to fight off the dreaded Insta-Gator.
cuddleBuddiesText Cuddle Buddies Quest Bundle Cuddle Buddies Quest Bundle
questAlligatorBoss Insta-Gator Insta-Gator
questKrakenNotes It's a warm, sunny day as you sail across the Inkomplete Bay, but your thoughts are clouded with worries about everything that you still need to do. It seems that as soon as you finish one task, another crops up, and then another...<br><br>Suddenly, the boat gives a horrible jolt, and slimy tentacles burst out of the water on all sides! "We're being attacked by the Kraken of Inkomplete!" Wolvenhalo cries.<br><br>"Quickly!" Lemoness calls to you. "Strike down as many tentacles and tasks as you can, before new ones can rise up to take their place!" W piękny słoneczny dzień żeglujesz przez Zatokę Niedoskonałości, jednak twoje myśli są przyćmione przez obawy na temat wszystkiego, co jeszcze musisz zrobić. Wydaje się, że gdy tylko ukończysz jedno zadanie, wyrasta przed tobą następne, a potem następne...
<br><br>W pewnym momencie łódka zostaje porządnie wstrząśnięta i oślizgłe macki wyskakują z wody ze wszystkich stron! "Jesteśmy atakowani przez Krakena Niedoskonałości!" krzyczy Wolvenhalo.
<br><br>"Szybko!" woła do ciebie Lemoness. "Uderzaj tyle macek i zadań, ile to możliwe, zanim nowe urosną i zajmą ich miejsce!"
questDustBunniesNotes It's been a while since you've done any dusting in here, but you're not too worried—a little dust never hurt anyone, right? It's not until you stick your hand into one of the dustiest corners and feel something bite that you remember @InspectorCaracal's warning: leaving harmless dust sit too long causes it to turn into vicious dust bunnies! You'd better defeat them before they cover all of Habitica in fine particles of dirt! It's been a while since you've done any dusting in here, but you're not too worried—a little dust never hurt anyone, right? It's not until you stick your hand into one of the dustiest corners and feel something bite that you remember @InspectorCaracal's warning: leaving harmless dust sit too long causes it to turn into vicious dust bunnies! You'd better defeat them before they cover all of Habitica in fine particles of dirt!
questYarnNotes It’s such a pleasant day that you decide to take a walk through the Taskan Countryside. As you pass by its famous yarn shop, a piercing scream startles the birds into flight and scatters the butterflies into hiding. You run towards the source and see @Arcosine running up the path towards you. Behind him, a horrifying creature consisting of yarn, pins, and knitting needles is clicking and clacking ever closer.<br><br>The shopkeepers race after him, and @stefalupagus grabs your arm, out of breath. "Looks like all of his unfinished projects" <em>gasp gasp</em> "have transformed the yarn from our Yarn Shop" <em>gasp gasp</em> "into a tangled mass of Yarnghetti!"<br><br>"Sometimes, life gets in the way and a project is abandoned, becoming ever more tangled and confused," says @khdarkwolf. "The confusion can even spread to other projects, until there are so many half-finished works running around that no one gets anything done!"<br><br>It’s time to make a choice: complete your stalled projects… or decide to unravel them for good. Either way, you'll have to increase your productivity quickly before the Dread Yarnghetti spreads confusion and discord to the rest of Habitica! It’s such a pleasant day that you decide to take a walk through the Taskan Countryside. As you pass by its famous yarn shop, a piercing scream startles the birds into flight and scatters the butterflies into hiding. You run towards the source and see @Arcosine running up the path towards you. Behind him, a horrifying creature consisting of yarn, pins, and knitting needles is clicking and clacking ever closer.<br><br>The shopkeepers race after him, and @stefalupagus grabs your arm, out of breath. "Looks like all of his unfinished projects" <em>gasp gasp</em> "have transformed the yarn from our Yarn Shop" <em>gasp gasp</em> "into a tangled mass of Yarnghetti!"<br><br>"Sometimes, life gets in the way and a project is abandoned, becoming ever more tangled and confused," says @khdarkwolf. "The confusion can even spread to other projects, until there are so many half-finished works running around that no one gets anything done!"<br><br>It’s time to make a choice: complete your stalled projects… or decide to unravel them for good. Either way, you'll have to increase your productivity quickly before the Dread Yarnghetti spreads confusion and discord to the rest of Habitica!
questAtom3Notes Just when you thought that your trials had ended, Washed-Up Lake begins to froth violently. “HOW DARE YOU!” booms a voice from beneath the water's surface. A robed, blue figure emerges from the water, wielding a magic toilet brush. Filthy laundry begins to bubble up to the surface of the lake. "I am the Laundromancer!" he angrily announces. "You have some nerve - washing my delightfully dirty dishes, destroying my pet, and entering my domain with such clean clothes. Prepare to feel the soggy wrath of my anti-laundry magic!" Just when you thought that your trials had ended, Washed-Up Lake begins to froth violently. “HOW DARE YOU!” booms a voice from beneath the water's surface. A robed, blue figure emerges from the water, wielding a magic toilet brush. Filthy laundry begins to bubble up to the surface of the lake. "I am the Laundromancer!" he angrily announces. "You have some nerve - washing my delightfully dirty dishes, destroying my pet, and entering my domain with such clean clothes. Prepare to feel the soggy wrath of my anti-laundry magic!"
questKangarooNotes Maybe you should have finished that last task… you know, the one you keep avoiding, even though it always comes back around? But @Mewrose and @LilithofAlfheim invited you and @stefalupagus to see a rare kangaroo troop hopping through the Sloensteadi Savannah; how could you say no?! As the troop comes into view, something hits you on the back of the head with a mighty <em>whack!</em><br><br>Shaking the stars from your vision, you pick up the responsible object--a dark red boomerang, with the very task you continually push back etched into its surface. A quick glance around confirms the rest of your party met a similar fate. One larger kangaroo looks at you with a smug grin, like she’s daring you to face her and that dreaded task once and for all! Maybe you should have finished that last task… you know, the one you keep avoiding, even though it always comes back around? But @Mewrose and @LilithofAlfheim invited you and @stefalupagus to see a rare kangaroo troop hopping through the Sloensteadi Savannah; how could you say no?! As the troop comes into view, something hits you on the back of the head with a mighty <em>whack!</em><br><br>Shaking the stars from your vision, you pick up the responsible object--a dark red boomerang, with the very task you continually push back etched into its surface. A quick glance around confirms the rest of your party met a similar fate. One larger kangaroo looks at you with a smug grin, like she’s daring you to face her and that dreaded task once and for all!