Key English Tagalog
mustLvlQuest You must be level <%= level %> to buy this quest! Ikaw ay dapat antas <%= level %> para bilhin ang pagsubok na ito.