Key English Dutch
activePet Active Pet Actief Huisdier
activeMount Active Mount Actief Rijdier
mantisShrimp Mantis Shrimp Bidsprinkhaankreeft
cerberusPup Cerberus Pup Cerberuspup
beastMasterName Beast Master Dierenmeester
triadBingoName Triad Bingo Drie keer bingo
egg <%= eggType %> Egg <%= eggType %>-ei
eggSingular egg ei
eggs Eggs Eieren
mountMasterText2 and has released all 90 of their mounts a total of <%= count %> time(s) en heeft alle 90 rijdieren in totaal <%= count %> keer vrijgelaten
triadBingoText2 and has released a full stable a total of <%= count %> time(s) en heeft in totaal <%= count %> keer de volle stal vrijgelaten
beastMasterText2 and has released their pets a total of <%= count %> time(s) en heeft zijn of haar huisdieren in totaal <%= count %> keer vrijgelaten
etherealLion Ethereal Lion Etherische Leeuw
phoenix Phoenix Feniks
noActivePet No Active Pet Geen actief Huisdier
noActiveMount No Active Mount Geen actief Rijdier
hatchDialogText Pour your <%= potionName %> hatching potion on your <%= eggName %> egg, and it will hatch into a <%= petName %>. Giet je <%= potionName %> uitbroeddrank over je <%= eggName %>-ei en het zal uitkomen als een <%= petName %>.
gryphatrice Gryphatrice Grifalisk
triadBingoText Has found all 90 pets, all 90 mounts, and found all 90 pets AGAIN (HOW DID YOU DO THAT!) Heeft alle 90 huisdieren en alle 90 rijdieren gevonden, en daarna NOG een keer alle huisdieren gevonden (HOE HEB JE DAT VOOR ELKAAR GEKREGEN!)
beastMasterText Has found all 90 pets (incredibly difficult, congratulate this user!) Heeft alle 90 huisdieren gevonden (ontzettend moeilijk, feliciteer deze gebruiker!)