The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not update the repository. Could not push the repository.
Key English Basque
step1 Step 1: Enter Tasks 1. urratsa: sortu zeregin batzuk
step2 Step 2: Gain Points by Doing Things in Real Life 2. urratsa: irabazi puntuak bizitza errealean gauzak eginez
step3 Step 3: Customize and Explore Habitica 3. urratsa: pertsonalizatu eta arakatu Habitica
overviewQuestions Have questions? Check out the [FAQ](<%= faqUrl %>)! If your question isn't mentioned there, you can ask for further help in the [Habitica Help guild](<%= helpGuildUrl %>).

Good luck with your tasks!
Galderarik al duzu? Begiratu [FAQ](<%= faqUrl %>) atala! Zure galdera ez badago hor, eskatu laguntza [Habitica Help guild](<%= helpGuildUrl %>) gremioan.

Zorte on zereginekin!
webStep1Text Habitica is nothing without real-world goals, so enter a few tasks. You can add more later as you think of them! All tasks can be added by clicking the green "Create" button.
* **Set up [To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/To_Do%27s):** Enter tasks you do once or rarely in the To Do's column, one at a time. You can click on the tasks to edit them and add checklists, due dates, and more!
* **Set up [Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Dailies):** Enter activities you need to do daily or on a particular day of the week, month, or year in the Dailies column. Click task to edit when it will be due and/or set a start date. You can also make it due on a repeating basis, for example, every 3 days.
* **Set up [Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Habits):** Enter habits you want to establish in the Habits column. You can edit the Habit to change it to just a good habit :heavy_plus_sign: or a bad habit :heavy_minus_sign:
* **Set up [Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Rewards):** In addition to the in-game Rewards offered, add activities or treats which you want to use as a motivation to the Rewards column. It's important to give yourself a break or allow some indulgence in moderation!
* If you need inspiration for which tasks to add, you can look at the wiki's pages on [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits), [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies), [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s), and [Sample Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards).
Habiticak ez du ezertarako balio ez baduzu bizitza errealeko helbururik gehitzen; beraz, sor itzazu zeregin batzuk. Bururatzen zaizkizun heinean, zeregin gehiago sor ditzakezu! Zereginak gehitzeko, "Gehitu zeregina" dioen botoi berdea saka dezakezu.
* **Ezarri [egitekoak](http://habitica.fandom.com/wiki/To-Dos):** behin edo gutxitan egiten dituzun zereginak Egitekoak zutabean gehi ditzakezu, banan-banan. Zeregin bat sakatuz gero, hura aldatu, zerrenda bat sortu, epemuga gehitu eta beste gauza asko egin ahal izango dituzu!
* **Ezarri [eguneroko zereginak](http://habitica.fandom.com/wiki/Dailies):** asteko, hilabeteko edo urteko egun jakinetan edo egunero egin behar dituzun gauzak gehi ditzakezu Eguneroko zereginak zutabean. Sakatu zeregin bat haren epemuga edo/eta hasiera-data ezartzeko. Errepikakor gisa ezar dezakezu zeregina; adibidez, 3 egunean behin errepika dadin.
* **Ezarri [ohiturak](http://habitica.fandom.com/wiki/Habits):** finkatu nahi duzun ohituraren bat baduzu, gehi ezazu Ohiturak zutabean. Zutabe horretako ohitura bakoitza ona :heavy_plus_sign: edo txarra :heavy_minus_sign: den adieraz dezakezu.
* **Ezarri [sariak](http://habitica.fandom.com/wiki/Rewards):** jokoan eskaintzen diren sariez gain, zeure burua motibatzeko erabili nahi dituzun jarduerak edo gustuko dituzun gauzak gehi ditzakezu Sariak zutabean. Garrantzitsua da zeure buruarekin horren gogorra ez izatea eta batzuetan apetak asetzea (baina ez gehiegi)!
* Inspirazioa behar baduzu, gehi daitezkeen zereginen adibideak ikus ditzakezu wikiko orri hauetan (ingelesez): [Ohituren adibideak](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits), [Eguneroko zereginen adibideak](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies), [Egitekoen adibideak](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos) eta [Sarien adibideak](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards).
needTips Need some tips on how to begin? Here's a straightforward guide! Hasteko aholkuren bat behar duzu? Hona hemen azalpen argi bat!
webStep3Text Once you're familiar with the basics, you can get even more out of Habitica with these nifty features:
* Organize your Tasks with [tags](https://habitica.fandom.com/wiki/Tags) (edit a Task to add them).
* Customize your [Avatar](https://habitica.fandom.com/wiki/Avatar) by clicking the user icon in the upper-right corner.
* Buy your [Equipment](https://habitica.fandom.com/wiki/Equipment) under Rewards or from the [Shops](<%= shopUrl %>), and change it under [Inventory > Equipment](<%= equipUrl %>).
* Connect with other users via the [Tavern](https://habitica.fandom.com/wiki/Tavern).
* Hatch [Pets](https://habitica.fandom.com/wiki/Pets) by collecting [Eggs](https://habitica.fandom.com/wiki/Eggs) and [Hatching Potions](https://habitica.fandom.com/wiki/Hatching_Potions). [Feed](https://habitica.fandom.com/wiki/Food) them to create [Mounts](https://habitica.fandom.com/wiki/Mounts).
* At level 10: Choose a particular [Class](https://habitica.fandom.com/wiki/Class_System) and then use Class-specific [skills](https://habitica.fandom.com/wiki/Skills) (levels 11 to 14).
* Form a Party with your friends (by clicking [Party](<%= partyUrl %>) in the navigation bar) to stay accountable and earn a Quest scroll.
* Defeat monsters and collect objects on [Quests](https://habitica.fandom.com/wiki/Quests) (you will be given a quest at level 15).
Oinarrizko funtzionamendua ongi ezagutzen duzunean, eginbide bikain hauek proba ditzakezu Habiticaz are gehiago gozatzeko:
* Antolatu zereginak [etiketak](http://habitica.fandom.com/wiki/Tags) erabiliz (zereginak editatuz ezar ditzakezu etiketak).
* Pertsonalizatu [avatarra](http://habitica.fandom.com/wiki/Avatar) goiko eskuineko izkinan dagoen erabiltzaile-ikonoa sakatuz.
* Erosi [ekipamendua](http://habitica.fandom.com/wiki/Equipment) Sariak atalean edo [dendetan](<%= shopUrl %>), eta alda ezazu [Inbentarioa > Ekipamendua](<%= equipUrl %>) atalean.
* Ezagutu beste erabiltzaileak [tabernan](http://habitica.fandom.com/wiki/Tavern).
* Lortu [maskotak](http://habitica.fandom.com/wiki/Pets). Horretarako, [arrautzak](http://habitica.fandom.com/wiki/Eggs) eta [eklosionatzeko edabeak](http://habitica.fandom.com/wiki/Hatching_Potions) aurkitu behar dituzu. Eman [janaria](http://habitica.fandom.com/wiki/Food) maskotei zu bizkarrean eraman zaitzaketen [animalia heldu](http://habitica.fandom.com/wiki/Mounts) bihur daitezen.
* 10. mailan: aukeratu [klase](http://habitica.fandom.com/wiki/Class_System) jakin bat eta erabili klase horren [trebetasun](http://habitica.fandom.com/wiki/Skills) bereziak (11. eta 14. mailen artean).
* Sortu talde bat zure lagunekin batera (nabigazio-barran [Taldea](<%= partyUrl %>) sakatuz) bakoitza besteen aurrean bere ekintzen erantzule izan dadin eta elkarrekin misio-pergamino bat eskuratzeko.
* Menderatu munstroak eta aurkitu objektuak [misioetan](http://habitica.fandom.com/wiki/Quests) (15. mailan misio bat jasoko duzu).
webStep2Text Now, start tackling your goals from the list! As you complete tasks and check them off in Habitica, you will gain [Experience](https://habitica.fandom.com/wiki/Experience_Points), which helps you level up, and [Gold](https://habitica.fandom.com/wiki/Gold_Points), which allows you to purchase Rewards. If you fall into bad habits or miss your Dailies, you will lose [Health](https://habitica.fandom.com/wiki/Health_Points). In that way, the Habitica Experience and Health bars serve as a fun indicator of your progress toward your goals. You'll start seeing your real life improve as your character advances in the game. Orain, has zaitez zerrendako helburuak lortzen! Zeregin bat egiten eta Habitican burutu gisa markatzen duzun bakoitzean, [esperientzia](http://habitica.fandom.com/wiki/Experience_Points) lortuko duzu. Mailaz igotzeko balio du esperientziak. Horretaz gain, [urrea](http://habitica.fandom.com/wiki/Gold_Points) irabaziko duzu ere, sariak erosteko erabil dezakezuna. Ohitura txarretan aritzen bazara edo eguneroko zereginen bat ez baduzu egiten, [osasuna](http://habitica.fandom.com/wiki/Health_Points) galduko duzu. Horrela, Habiticako esperientzia eta osasunaren barrek zure helburuak lortzeko egiten dituzun aurrerapenak adierazten dituzte, modu dibertigarri batean. Zure pertsonaiak jokoan aurrera egiten duen heinean zure bizitza hobetzen doala ikusiko duzu.