Key English Czech
webStep1Text Habitica is nothing without real-world goals, so enter a few tasks. You can add more later as you think of them! All tasks can be added by clicking the green "Create" button.
* **Set up [To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/To_Do%27s):** Enter tasks you do once or rarely in the To Do's column, one at a time. You can click on the tasks to edit them and add checklists, due dates, and more!
* **Set up [Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Dailies):** Enter activities you need to do daily or on a particular day of the week, month, or year in the Dailies column. Click task to edit when it will be due and/or set a start date. You can also make it due on a repeating basis, for example, every 3 days.
* **Set up [Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Habits):** Enter habits you want to establish in the Habits column. You can edit the Habit to change it to just a good habit :heavy_plus_sign: or a bad habit :heavy_minus_sign:
* **Set up [Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Rewards):** In addition to the in-game Rewards offered, add activities or treats which you want to use as a motivation to the Rewards column. It's important to give yourself a break or allow some indulgence in moderation!
* If you need inspiration for which tasks to add, you can look at the wiki's pages on [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits), [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies), [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s), and [Sample Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards).
Habitica je založená na plnění úkolů v reálném životě, tak si přidej nějaký nový. Až tě napadnou další, můžeš je kdykoliv přidat! Všechny úkoly se dají vytvořit kliknutím a zelené tlačítko "Přidat úkol".
* **Nastav si [Úkolníček](http://habitica.fandom.com/wiki/To-Dos):** Přidej úkoly, které potřebuješ splnit pouze jednou, nebo nepravidelně, do sloupce Úkolníček. Na vytvořené úkoly můžeš kliknout a přidat do nich pod-úkoly, termín splnění, a další!
* **Nastav si [Denní úkoly](http://habitica.fandom.com/wiki/Dailies):** Přidej aktivity, které potřebuješ plnit denně, případně pravidelně v určité dny každý týden, měsíc, nebo rok. Klikni na vytvořené úkoly a zadej, v jakém období a v jaké dny bude úkol aktivní, například každý 3 den.
* **Nastav si [Návyky](http://habitica.fandom.com/wiki/Habits):** Sem můžeš zadat návyky, které si chceš budovat. Po kliknutí můžeš v případě potřeby určit, že se bude jednat pouze o pozitivní :heavy_plus_sign: nebo negativní :heavy_minus_sign: návyk.
* **Nastav si [Odměny](http://habitica.fandom.com/wiki/Rewards):** Do odměn si kromě těch připravených můžeš přidat i vlastní motivaci v podobě oblíbených činností nebo třeba sladkostí. Je třeba si dát občas pauzu a dopřát si něco příjemného!
* Pokud se chceš nechat inspirovat ohledně toho, jaké úkoly bys mohl přidat, podívej se na wiki stránku [Ukázky návyků](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits), [Ukázky denních úkolů](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies), [Ukázky úkolníčku](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos), a [Ukázky odměn](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards).
webStep2Text Now, start tackling your goals from the list! As you complete tasks and check them off in Habitica, you will gain [Experience](https://habitica.fandom.com/wiki/Experience_Points), which helps you level up, and [Gold](https://habitica.fandom.com/wiki/Gold_Points), which allows you to purchase Rewards. If you fall into bad habits or miss your Dailies, you will lose [Health](https://habitica.fandom.com/wiki/Health_Points). In that way, the Habitica Experience and Health bars serve as a fun indicator of your progress toward your goals. You'll start seeing your real life improve as your character advances in the game. Tak, teď začni plnit úkoly ze seznamu! Jak budeš dokončovat úkoly a odškrtávat si je v Habitice, budeš dostávat [zkušenosti](http://habitica.fandom.com/wiki/Experience_Points), které ti pomůžou ve zvyšování tvé úrovně, a [zlato](http://habitica.fandom.com/wiki/Gold_Points), které ti umožní koupit si Odměny. Jestli ale budeš mít špatné zvyky a nebudeš plnit své denní úkoly tak budeš ztrácet [životy](http://habitica.fandom.com/wiki/Health_Points). Takže zkušenosti a životy slouží v Habitice jako zábavný indikátor tvého postupu k tvým cílům. Začneš pozorovat zlepšení v tvém životě jak tvoje postava bude postupovat ve hře.
webStep3Text Once you're familiar with the basics, you can get even more out of Habitica with these nifty features:
* Organize your Tasks with [tags](https://habitica.fandom.com/wiki/Tags) (edit a Task to add them).
* Customize your [Avatar](https://habitica.fandom.com/wiki/Avatar) by clicking the user icon in the upper-right corner.
* Buy your [Equipment](https://habitica.fandom.com/wiki/Equipment) under Rewards or from the [Shops](<%= shopUrl %>), and change it under [Inventory > Equipment](<%= equipUrl %>).
* Connect with other users via the [Tavern](https://habitica.fandom.com/wiki/Tavern).
* Hatch [Pets](https://habitica.fandom.com/wiki/Pets) by collecting [Eggs](https://habitica.fandom.com/wiki/Eggs) and [Hatching Potions](https://habitica.fandom.com/wiki/Hatching_Potions). [Feed](https://habitica.fandom.com/wiki/Food) them to create [Mounts](https://habitica.fandom.com/wiki/Mounts).
* At level 10: Choose a particular [Class](https://habitica.fandom.com/wiki/Class_System) and then use Class-specific [skills](https://habitica.fandom.com/wiki/Skills) (levels 11 to 14).
* Form a Party with your friends (by clicking [Party](<%= partyUrl %>) in the navigation bar) to stay accountable and earn a Quest scroll.
* Defeat monsters and collect objects on [Quests](https://habitica.fandom.com/wiki/Quests) (you will be given a quest at level 15).
Once you're familiar with the basics, you can get even more out of Habitica with these nifty features:
* Organize your tasks with [tags](http://habitica.fandom.com/wiki/Tags) (edit a task to add them).
* Customize your [avatar](http://habitica.fandom.com/wiki/Avatar) by clicking the user icon in the upper-right corner.
* Buy your [Equipment](http://habitica.fandom.com/wiki/Equipment) under Rewards or from the [Shops](<%= shopUrl %>), and change it under [Inventory > Equipment](<%= equipUrl %>).
* Connect with other users via the [Tavern](http://habitica.fandom.com/wiki/Tavern).
* Starting at Level 3, hatch [Pets](http://habitica.fandom.com/wiki/Pets) by collecting [eggs](http://habitica.fandom.com/wiki/Eggs) and [hatching potions](http://habitica.fandom.com/wiki/Hatching_Potions). [Feed](http://habitica.fandom.com/wiki/Food) them to create [Mounts](http://habitica.fandom.com/wiki/Mounts).
* At level 10: Choose a particular [class](http://habitica.fandom.com/wiki/Class_System) and then use class-specific [skills](http://habitica.fandom.com/wiki/Skills) (levels 11 to 14).
* Form a party with your friends (by clicking [Party](<%= partyUrl %>) in the navigation bar) to stay accountable and earn a Quest scroll.
* Defeat monsters and collect objects on [quests](http://habitica.fandom.com/wiki/Quests) (you will be given a quest at level 15).