Key English Romanian
jsDisabledHeadingFull Alas! Your browser doesn't have JavaScript enabled and without it, Habitica can't work properly Vai! Se pare că browserul tău nu are JavaScript activat și fără acesta Habitica nu poate funcționa corect
jsDisabledLink Please enable JavaScript to continue! Te rugăm să activezi JavaScript pentru a continua!