Key English Croatian
backloggedCheckInRewards You received Check-In Prizes! Visit your Inventory and Equipment to see what's new. Dobio/la si Nagrade za prijavu! Posjeti svoj Inventar i Opremu kako bi vidio/la što ima novog.
unlockedCheckInReward You unlocked a Check-In Prize! Otključao/la si jednu Nagradu za prijave!