Key English Catalan
unlockedReward You have received <%= reward %> Has rebut <%= reward %>
earnedRewardForDevotion You have earned <%= reward %> for being committed to improving your life. Has rebut <%= reward %> per estar compromès a millorar la teva vida.
nextRewardUnlocksIn Check-ins until your next prize: <%= numberOfCheckinsLeft %> Entrades fins el pròxim premi: <%= numberOfCheckinsLeft %>
awesome Awesome! Genial!
incentivesDescription When it comes to building habits, consistency is key. Each day you check-in you get closer to a prize. Quan es tracta de formar hàbits, la consistència és la clau. Cada dia que entris estàs més a prop d'obtenir un premi.
checkinEarned Your Check-In Counter went up! El teu comptador d'entrades ha augmentat!
unlockedCheckInReward You unlocked a Check-In Prize! Has desbloquejat un premi per entrades!
checkinProgressTitle Progress until next Progrés fins el pròxim
incentiveBackgroundsUnlockedWithCheckins Locked Plain Backgrounds will unlock with Daily Check-Ins. Els fons bàsics es desbloquejen amb les entrades diàries.
oneOfAllPetEggs one of each standard Pet Egg un ou de cada mascota estàndard
twoOfAllPetEggs two of each standard Pet Egg dos ous de cada mascota estàndard
threeOfAllPetEggs three of each standard Pet Egg tres ous de cada mascota estàndard
oneOfAllHatchingPotions one of each standard Hatching Potion una poció de covar estàndard de cada tipus
threeOfEachFood three of each standard Pet Food tres aliments de cada mascota estàndard
fourOfEachFood four of each standard Pet Food quatre aliments de cada mascota estàndard
twoSaddles two Saddles dues muntures
threeSaddles three Saddles tres muntures
incentiveAchievement the Royally Loyal achievement l'assoliment reialment lleial
royallyLoyal Royally Loyal Reialment lleial
royallyLoyalText This user has checked in over 500 times, and has earned every Check-In Prize! Aquest usuari ha entrat més de 500 vegades i ha guanyat tots els premis per entrades!