Key English Finnish
noItemsAvailableForType You have no <%= type %>. Sinulta puuttuu <%= type %>.
foodItemType Pet Food Lemmikkieläimien Ruoka
eggsItemType Eggs Munat
hatchingPotionsItemType Hatching Potions Kuoriutumistaikajuomat
specialItemType Special items Erikoisesineet
lockedItem Locked Item Lukittu esine
petAndMount Pet and Mount Lemmikki ja Ratsu
allItems All Items Kaikki Esineet